Product SiteDocumentation Site

9.12. مدیریت نیرو؛ پیکربندی پیشرفته و رابط کار با نیرو (ACPI)

موضوع مدیریت نیرو اغلب دردسرساز است. در حقیقت، اینکه رایانه را به حالت تعلیق ببریم مستلزم این است که تمام درایورهای آن بدانند چطور اینکار صورت می‌گیرد و هنگام برخواستن نیز بتوانند دستگاه‌ها را به درستی پبکربندی کنند. متاسفانه، هنوز برخی دستگاه‌ها هستند که در لینوکس به خوبی نمی‌توانند استراحت کنند، چرا که تولیدکنندگان آن‌ها استاندارد اینکار را ارائه نکرده‌اند.
لینوکس از ACPI یا Advanced Configuration and Power Interface پشتیبانی می‌کند - آخرین استاندارد مدیریت نیرو. بسته acpid یک فرآیند پس‌زمینه را شامل می‌شود که مسئول نگهداری از رویدادهای مربوط به مدیریت نیرو است (سوئیچ بین برق و باتری در لپ‌تاپ و از این قبیل) و می‌تواند در پاسخ، دستورات مختلفی را اجرا کند.
پس از بررسی سرویس‌های پایه که در بسیاری سیستم‌های یونیکس متداول هستند، روی محیط رایانه‌‌های مدیریت شده تمرکز می‌کنیم: یعنی شبکه. بسیاری سرویس‌ها برای عملکرد صحیح نیازمند شبکه هستند. در فصل بعد به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.