Product SiteDocumentation Site

Tillegg A. Avledede distribusjoner

Mange Linux-distribusjoner er avledet fra Debian og gjenbruker Debians pakkestyringsverktøy. De har sine egne interessante egenskaper, og det er mulig at en av dem dekker dine behov bedre enn Debian gjør selv.

A.1. Folketelling og samarbeid

Debian-prosjektet erkjenner fullt ut betydningen av avledede distribusjoner, og støtter aktivt samarbeid mellom alle involverte parter. Dette innebærer vanligvis å legge tilbake igjen forbedringer opprinnelig utviklet i avledede distribusjoner, slik at alle kan ha nytte av det, og det langsiktige vedlikeholdsarbeid blir redusert.
Dette forklarer hvorfor avledede distribusjoner er invitert til å bli med i diskusjoner på debian-derivatives@lists.debian.org postlistene, og for å delta i den opptellingen av de videreførte distribusjonene. Opptellingen tar sikte på å samle informasjon om arbeidet skjer i en videreføring slik at det offisielle Debian-vedlikeholdet bedre kan spore tilstanden til pakken i Debian variantene
La oss her kort beskrive de mest interessante og populære avledede distribusjonene.