Product SiteDocumentation Site

10.7. DHCP

DHCP (for Dynamic Host Configuration Protocol) er en protokoll der en maskin automatisk kan få sitt nettverksoppsett når den starter. Dette gjør det mulig å sentralisere håndteringen av nettverksoppsett, og sikre at alle stasjonære maskiner får lignende innstillinger.
En DHCP-tjener gir mange nettverksrelaterte parametere. Den vanligste av disse er en IP-adresse og nettverket der maskinen hører til, men den kan også gi andre opplysninger, som for eksempel om DNS-tjenere, WINS-tjenere, NTP-tjenere, og så videre.
Internet Software Consortium (også involvert i å utvikle bind) er hovedforfatter av DHCP-tjeneren. Den tilsvarende Debian-pakken er isc-dhcp-server.

10.7.1. Oppsett

De første elementene som må redigeres i DHCP-tjenerens oppsettsfil (/etc/dhcp/dhcpd.conf) er domenenavnet og DNS-tjenerne. Hvis denne tjeneren er alene på det lokale nettverket, må (som definert av den kringkastede utsendelsen) authoritative-direktivet også aktiveres (eller være ukommentert). Man trenger også å lage en subnet-seksjon som beskriver det lokale nettverket og oppsettsopplysningene som skal gis. Følgende eksempel passer et 192.168.0.0/24 lokalt nettverk med en ruter på 192.168.0.1 som tjener som port. Tilgjengelige IP-adresser er i området fra 192.168.0.128 til 192.168.0.254.

Eksempel 10.15. Utdrag fra /etc/dhcp/dhcpd.conf

#
# Sample configuration file for ISC dhcpd for Debian
#

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style interim;

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "internal.falcot.com";
option domain-name-servers ns.internal.falcot.com;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
log-facility local7;

# My subnet
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.0.1;
    option broadcast-address 192.168.0.255;
    range 192.168.0.128 192.168.0.254;
    ddns-domainname "internal.falcot.com";
}

10.7.2. DHCP og DNS

En fin egenskap er er automatisk registrering av DHCP-klienter i DNS-sonen, slik at hver maskin får et eget navn (heller enn noe upersonlig som maskin-192-168-0-131.internal.falcot.com). Å bruke denne funksjonen krever oppsett av DNS-tjeneren til å kunne godta oppdateringer til internal.falcot.com-DNS-sonen fra DHCP-tjeneren, og sette opp den sistnevnte til å sende oppdateringer for hver registrering.
I tilfellet med bindallow-update-direktivet legges til hver av de soner som DHCP-tjeneren skal redigere (den ene for internal.falcot.com-domenet og den reverserte sonen). Dette direktivet lister IP-adressene som har lov til å utføre disse oppdateringene; det skal derfor inneholde de mulige adressene til DHCP-tjeneren (både lokal adresse og offentlige adresse, hvis det er aktuelt).
allow-update { 127.0.0.1 192.168.0.1 212.94.201.10 !any };
Pass opp! En sone som kan endres, vil bli endret av bind, og sistnevnte vil overskrive oppsettsfilene med jevne mellomrom. Siden denne automatiserte prosedyre produserer filer som er mindre lesbare enn manuelt skrevne, håndterer Falcot administratorer internal.falcot.com-domenet med en delegert DNS-tjener; dette betyr at sonefilen falcot.com forblir stående under deres manuelle kontroll.
DHCP-tjeneroppsettets utdrag ovenfor inneholder allerede direktivene som kreves for oppdatering av DNS-soner; de er ddns-update-style interim;, og ddns-domain-name "internal.falcot.com";-linjer i blokken som beskriver subnettet.