Product SiteDocumentation Site

12.4. Overvåking

Overvåking er en fellesbetegnelse, og de ulike involverte aktiviteter har flere mål: På den ene siden, som følge av ressursene maskinen gir, kan metning forutsees, med de påfølgende oppgraderinger som kreves. På den annen side varsles administrator så snart en tjeneste ikke er tilgjengelig, eller ikke fungerer, som betyr at oppståtte problemer kan fikses tidligere.
Munin dekker det første området, ved å vise grafiske diagrammer for historiske verdier for en rekke parametere (benyttet RAM, anvendt diskplass, prosessorbelastning, nettverkstrafikk, Apache/MySQL-last (bruk), og så videre). Nagios dekker det andre området, ved å regelmessig kontrollere at tjenestene fungerer og er tilgjengelig, og sende varsler gjennom de riktige kanaler (e-post, tekstmeldinger, og så videre). Begge har et modulært design, som gjør det enkelt å lage nye programtillegg for å overvåke bestemte parametere eller tjenester.

12.4.1. Oppsett av Munin

Hensikten med Munin er å overvåke mange maskiner. Derfor bruker den ganske naturlig en klient/tjener-arkitektur. Den sentrale verten - graftegneren - samler data fra alle de overvåkede vertene, og genererer historiske grafer.

12.4.1.1. Sette opp verter til monitor

Det første trinnet er å installere munin-node-pakken. Nissen som denne pakken har installert, lytter på port 4949, og sender tilbake data samlet inn av alle de aktive programtilleggene. Hvert programtillegg er et enkelt program som returnerer en beskrivelse av de innsamlede data, samt den siste målte verdi. Programtilleggene er lagret i /usr/share/munin/plugins/, men bare de med en symbolsk lenke i /etc/munin/plugins/ er virkelig i bruk.
Når pakken er installert, er et sett med aktive programtillegg, basert på tilgjengelig programvare og gjeldende oppsett av verten, fastsatt. Imidlertid avhenger dette auto-oppsettet av en funksjon som hvert programtillegg må levere, og det er vanligvis en god idé å gå gjennom og justere resultatene for hånd. Å surfe på Plugin Gallery kan være interessant, selv om ikke alle programtillegg har omfattende dokumentasjon. Men alle programtillegg er skript, og de fleste er ganske enkle og godt kommentert. Å surfe /etc/munin/plugins/ er derfor en god måte å få en idé om hva hvert programtillegg handler om, og å avgjøre hvilke som bør fjernes. Tilsvarende, å aktivere et interessant programtillegg som finnes i /usr/share/munin/plugins/ er så enkelt som å sette opp en symbolsk lenke med ln -sf /usr/share/munin/plugins/plugin /etc/munin/plugins/. Merk at når navnet på et programtillegg ender med en understrekning "_", krever programtillegg en parameter. Denne parameteren må lagres i navnet på den symbolske lenken; for eksempel må "if_" programtillegg bli aktivert med en symbolsk if_eth0-lenke, og den vil overvåke nettverkstrafikk på eth0 grensesnittet.
Når alle programtilleggene er satt opp riktig, må bakgrunnsprosessoppsettet oppdateres til å beskrive adgangskontrollen for de innsamlede dataene. Dette inkludererallow-direktiver i /etc/munin/munin-node.conf-filen. Standardoppsettet er allow ^127\.0\.0\.1$, og gir bare gir tilgang til den lokale verten. En administrator vil vanligvis legge til en lignende linje med IP-adressen til graftegner-verten, og deretter starte bakgrunnsprosessen på nytt med service munin-node restart.

12.4.1.2. Oppsett av graftegneren

«Graftegneren» aggregerer rett og slett dataene, og genererer de tilhørende grafer. Den nødvendige programvaren er i munin-pakken. Standardoppsettet kjører munin-cron (en gang hvert 5. minutt). Den samler data fra alle verter som er oppført i /etc/munin/munin.conf (kun den lokale verten er oppført som standard), lagrer historiske data i RRD-filer (Round Robin Database, et filformat utviklet for å lagre data som varierer i tid) lagret under /var/lib/munin/, og genererer en HTML-side med grafene i /var/cache/munin/www/.
Alle overvåkede maskiner må derfor være oppført i oppsettsfilen /etc/munin/munin.conf. Hver maskin er oppført som en full seksjon med et navn som passer til maskinen, og minst en address-inngang som gir den tilsvarende IP-adressen.
[ftp.falcot.com]
  address 192.168.0.12
  use_node_name yes
Seksjoner kan være mer komplekse, og beskrive ekstra grafer laget ved å kombinere data fra flere maskiner. Prøvene som er gitt i oppsettsfilen er gode utgangspunkter for tilpasninger.
Det siste trinnet er å publisere de genererte sidene. Dette innebærer å sette opp en nett-tjener, slik at innholdet i /var/cache/munin/www/ blir tilgjengelig på et nettsted. Tilgang til denne nettsiden vil ofte være begrenset, enten ved hjelp av en autentiseringsmekanisme eller IP-basert adgangskontroll. Se Seksjon 11.2, «Nett-tjener (HTTP)» for de relevante detaljene.

12.4.2. Oppsett av Nagios

I motsetning til Munin, installerer ikke Nagios nødvendigvis noe på de overvåkede vertene. Mesteparten av tiden brukes Nagios til å kontrollere tilgjengeligheten for nettverkstjenester. For eksempel kan Nagios koble til en nett-tjener, og sjekke at en gitt nettside kan nås innen en gitt tid.

12.4.2.1. Å installere

Det første skrittet for å sette opp Nagios er å installere nagios3, nagios-plugins og nagios3-doc-pakkene. Pakkeinstallasjonen setter opp nettgrensesnittet, og lager en første nagiosadmin-bruker (som den ber om et passord for). Å legge til andre brukere er så enkelt som å sette dem inn i /etc/nagios3/htpasswd.users-filen med Apaches htpasswd-kommando. Hvis ikke noe Debconf-spørsmål vises under installasjonen, kan dpkg-reconfigure nagios3-cgi bli brukt til å definere nagiosadmin-passordet.
Grensesnittet vises ved å la nettleseren gå til http://server/nagios3/. Vær spesielt oppmerksom på at Nagios allerede overvåker noen parametere på maskinen der den kjører. Men noen interaktive funksjoner, som å legge til kommentarer til en vert, virker ikke. Disse funksjonene er deaktivert under Nagios standardoppsett, som av sikkerhetsgrunner er svært restriktiv.
Som dokumenter i /usr/share/doc/nagios3/README.Debian, innebærer aktivering av noen egenskaper å redigere /etc/nagios3/nagios.cfg, og at parameteret check_external_commands settes til «1». Vi må også sette opp skrivetilgang til katalogen som Nagios bruker, med kommandoer som de følgende:
# service nagios3 stop
[...]
# dpkg-statoverride --update --add nagios www-data 2710 /var/lib/nagios3/rw
# dpkg-statoverride --update --add nagios nagios 751 /var/lib/nagios3
# service nagios3 start
[...]

12.4.2.2. Oppsett

Nagios nettgrensesnitt er ganske fint, men det tillater ikke oppsettet, heller ikke kan det brukes til å legge til overvåkede verter og tjenester. Hele oppsettet styres via filer som det er referert til i den sentrale oppsettsfilen,/etc/nagios3/nagios.cfg.
Disse filene bør en ikke dykke ned i uten en viss forståelse av Nagios-konsepter. Oppsettet lister objekter av følgende typer:
 • en vert (host) er en maskin som skal overvåkes;
 • en vertsgruppe (hostgroup) er et sett av verter som bør grupperes sammen for visning, eller å utnytte vanlige oppsettselementer;
 • en service er et testbart element knyttet til en vert eller en gruppe verter. Det vil som oftest være en sjekk for en nettverkstjeneste, men det kan også innebære å sjekke om noen parametere er innenfor et akseptabelt spenn (for eksempel ledig diskplass eller prosessorbelastning);
 • en servicegruppe (servicegroup) er et sett av tjenester som skal grupperes sammen for visning;
 • en kontakt (contact) er en person som kan motta varsler;
 • en kontaktgruppe (contactgroup) er et sett med slike kontakter;
 • en tidsperiode (timeperiod) er et tidsspenn innenfor hvilket enkelte tjenester må kontrolleres;
 • en kommando (command) er kommandolinjen som brukes for å sjekke en gitt tjeneste.
Alt etter typen, har hvert objekt en rekke egenskaper som kan tilpasses. En fullstendig liste ville bli for lang til å ta med her, men de viktigste egenskapene er forholdet mellom objektene.
En service bruker en kommando (command) til å sjekke statusen til en egenskap på en vert (host) (eller en vertsgruppe (hostgroup)) innenfor en tidsperiode (timeperiod). Om det oppstår et problem, sender Nagios et varsel til alle medlemmer av kontaktgruppe (contactgroup) knyttet til tjenesten. Hvert medlem får sendt varselet ifølge den kanalen som er beskrevet i det samsvarende kontakt (contact)-objektet.
Et arvesystem tillater enkel deling av et sett med egenskaper på tvers av mange objekter uten å duplisere informasjon. Videre har det opprinnelige oppsettet en rekke standardobjekter; i mange tilfeller er det å definere nye verter, tjenester og kontakter en enkel sak å utlede fra de angitte generiske objektene. Filene i /etc/nagios3/conf.d/ er en god kilde til informasjon om hvordan de fungerer.
Falcot Corp-administratorene bruker følgende oppsett:

Eksempel 12.3. /etc/nagios3/conf.d/falcot.cfg-fil

define contact{
  name              generic-contact
  service_notification_period   24x7
  host_notification_period    24x7
  service_notification_options  w,u,c,r
  host_notification_options    d,u,r
  service_notification_commands  notify-service-by-email
  host_notification_commands   notify-host-by-email
  register            0 ; Template only
}
define contact{
  use       generic-contact
  contact_name  rhertzog
  alias      Raphael Hertzog
  email      hertzog@debian.org
}
define contact{
  use       generic-contact
  contact_name  rmas
  alias      Roland Mas
  email      lolando@debian.org
}

define contactgroup{
  contactgroup_name   falcot-admins
  alias         Falcot Administrators
  members        rhertzog,rmas
}

define host{
  use          generic-host ; Name of host template to use
  host_name       www-host
  alias         www.falcot.com
  address        192.168.0.5
  contact_groups    falcot-admins
  hostgroups      debian-servers,ssh-servers
}
define host{
  use          generic-host ; Name of host template to use
  host_name       ftp-host
  alias         ftp.falcot.com
  address        192.168.0.6
  contact_groups    falcot-admins
  hostgroups      debian-servers,ssh-servers
}

# 'check_ftp' command with custom parameters
define command{
  command_name     check_ftp2
  command_line     /usr/lib/nagios/plugins/check_ftp -H $HOSTADDRESS$ -w 20 -c 30 -t 35
}

# Generic Falcot service
define service{
  name         falcot-service
  use          generic-service
  contact_groups    falcot-admins
  register       0
}

# Services to check on www-host
define service{
  use          falcot-service
  host_name       www-host
  service_description  HTTP
  check_command     check_http
}
define service{
  use          falcot-service
  host_name       www-host
  service_description  HTTPS
  check_command     check_https
}
define service{
  use          falcot-service
  host_name       www-host
  service_description  SMTP
  check_command     check_smtp
}

# Services to check on ftp-host
define service{
  use          falcot-service
  host_name       ftp-host
  service_description  FTP
  check_command     check_ftp2
}
Denne oppsettsfilen beskriver to overvåkede verter. Den første er nett-tjeneren, og kontrollene er gjort på HTTP (80) og sikre-HTTP (443) porter. Nagios sjekker også at en SMTP-tjener kjører på port 25. Den andre verten er FTP-tjeneren, og sjekken inkluderer å sørge for at svar kommer innen 20 sekunder. Utover denne forsinkelsen, blir en advarsel sendt ut; med mer enn 30 sekunder ansees varslingen som kritisk. Nagios nettgrensesnitt viser også at SSH-tjenesten er overvåket; dette kommer fra vertene som tilhører vertsgruppen ssh-servers. Den samsvarende standardtjenesten er definert i /etc/nagios3/conf.d/services_nagios2.cfg.
Legg merke til bruken av arv: Et objekt er satt til å arve fra et annet objekt med «bruk foreldre-navn». Foreldre-objektet må kunne identifiseres, noe som krever å gi det et «navn identifikator»-egenskap. Hvis det overordnede objektet ikke er ment å være et reelt objekt, men bare skal tjene som en forelder, og gir det en «register 0»-egenskap som sier til Nagios om å ikke vurdere det, og derfor om å ignorere mangelen på noen parametere som ellers ville vært nødvendig.