Product SiteDocumentation Site

9.6. ابر-سرور inetd

Inetd (که اعلب “ابر-سرور اینترنت” خوانده می‌شود) یک سرور از سرورها است. سرورهای کم کاربرد را هر زمان نیاز باشد راه‌اندازی می‌کند، به صورتی که نیاز به اجرای مداوم و بی استفاده نداشته باشند.
فایل /etc/inetd.conf این سرورها و پورت‌های متداول را فهرست می‌کند. دستور inetd به تمام آن‌ها گوش کرده؛ زمانی که برقرای ارتباط با پورتی را شناسایی کند، برنامه سرور مربوط به آن را اجرا می‌کند.
هر خط مشخص در فایل /etc/inetd.conf بیانگر یک سرور با هفت فیلد است (که با فاصله از هم جدا شده‌اند)؛
نمونه زیر شامل متداول‌ترین گزینه‌ها است:

مثال 9.1. چکیده‌ای از /etc/inetd.conf

talk  dgram udp wait  nobody.tty /usr/sbin/in.talkd in.talkd
finger stream tcp nowait nobody   /usr/sbin/tcpd   in.fingerd
ident stream tcp nowait nobody   /usr/sbin/identd  identd -i
برنامه tcpd به طور متداول در فایل /etc/inetd.conf بکار رفته است. این برنامه امکان محدودسازی ارتباطات دریافتی را با اعمال کردن قواعد کنترل دسترسی فراهم می‌سازد که در صفحه راهنمای hosts_access(5) مستندسازی شده و گزینه‌هایی که در فایل‌های /etc/hosts.allow و /etc/hosts.deny قرار گرفته است. زمانی که تشخیص دهد ارتباط دریافتی احرازهویت شده است، tcpd سرور حقیقی آن را اجرا می‌کند (مانند in.fingerd در نمونه بالا). شایان ذکر است که tcpd برای شناسایی برنامه مورد نظر جهت اجرا به نامی وابسته است که طی آن فراخوانی می‌شود (آرگومان اول، argv[0]). پس نباید فهرست آرگومان‌ها را با tcpd آغاز کنید بلکه با برنامه‌ای که قصد اجرای آن را دارد.