Product SiteDocumentation Site

9.6. Super-server inetd

Inetd (ofte kalt «Internet super-server») er en tjener for tjenere. Den kjører tjenere som er sjelden brukt, etter behov, slik at de slipper å kjøre kontinuerlig.
/etc/inetd.conf-filen lister disse tjenerne og deres vanlige porter. Kommandoen inetd lytter til dem alle; Når den oppdager en forbindelse til en slik port, kjører den det tjenesteprogrammet som hører til.
Hver viktige linje i /etc/inetd.conf-filen beskriver en tjener med syv felt (atskilt med mellomrom):
Følgende eksempel illustrerer de mest vanlige tilfellene:

Eksempel 9.1. Utdrag fra /etc/inetd.conf

talk  dgram udp wait  nobody.tty /usr/sbin/in.talkd in.talkd
finger stream tcp nowait nobody   /usr/sbin/tcpd   in.fingerd
ident stream tcp nowait nobody   /usr/sbin/identd  identd -i
Programmet tcpd er ofte brukt i /etc/inetd.conf-filen. Det lar deg begrense innkommende tilkoblinger ved å bruke regler for adgangskontroll, dokumentert på manualsiden hosts_access(5), og som er satt opp i /etc/hosts.allow og /etc/hosts.deny-filene. Når det er fastslått at tilkoblingen er autorisert, tcpd kjøres den virkelige tjeneren (som in.fingerd i vårt eksempel). Det er ikke verd noe at tcpd støtter seg til det navnet det ble aktivert med (som er det første argumentet, argv[0]) for å identifisere det virkelige programmet som skal kjøres. Så du bør ikke starte argumentslisten med tcpd, men med det omgivende programmet.