Product SiteDocumentation Site

9.8. Å planlegge asynkrone oppgaver: anacron

anacron er bakgrunnsprosessen som fullfører cron for datamaskiner som ikke er på hele tiden. Siden vanlige oppgaver vanligvis er planlagt midt på natten, vil de aldri bli kjørt hvis maskinen er slått av på den tiden. Meningen med anacron er å utføre dem, når det tas hensyn til perioder når datamaskinen ikke er på.
Noter gjerne at anacron ofte vil utføre slik aktivitet noen få minutter etter oppstart av maskinen, noe som kan gjøre datamaskinen mindre tilgjengelig. Dette er grunnen til at oppgavene i /etc/anacrontab-filen er startet med nice-kommandoen, noe som reduserer kjøreprioriteten deres, og dermed begrenser innvirkningen deres på resten av systemet. Vær klar over at formatet på denne filen ikke er det samme som for /etc/crontab. Har du bestemte behov for anacron, se manualsiden anacrontab(5).
Installasjon av anacron-pakken deaktiverer kjøring med cron av skriptene i /etc/cron.hourly/, /etc/cron.daily/, /etc/cron.weekly/, og /etc/cron.monthly/-mappene. Dette hindrer dobbel kjøring av anacron og cron. cron-kommandoen er fortsatt aktiv, og vil fortsette å håndtere de andre planlagte oppgavene (spesielt de planlagt av brukere).