Product SiteDocumentation Site

9.7. Planlegge oppgaver i tide med cron og atd

cron er bakgrunnsprosessen som kjører planlagte og gjentatte kommandoer (hver dag, hver uke, etc.); atd håndterer kommandoer som skal utføres en eneste gang, på et bestemt tidspunkt i fremtiden.
I et Unix-system er mange oppgaver planlagt for regelmessig gjennomføring:
Som standard kan alle brukere planlegge kjøring av oppgaver. Hver bruker har da sin egen crontab, der de kan legge planlagte kommandoer. Den kan redigeres ved å kjøre crontab -e (innholdet er lagret i /var/spool/cron/crontabs/bruker-filen).
Rotbrukeren har sine egne crontab, men kan også bruke /etc/crontab-filen, eller skrive i tillegg crontab-filer i /etc/cron.d-mappen. Disse to siste løsningene har fordelen av å kunne spesifisere brukerens identitet når kommandoen utføres.
Pakken cron inkluderer som standard enkelte planlagte kommandoer som kjører:
Mange Debian-pakker er avhengige av denne tjenesten: Ved å sette vedlikeholdsskript i disse katalogene, sikrer de optimal drift av sine tjenester.

9.7.1. Format til en crontab-fil

Hver signifikante linje i en crontab beskriver en planlagt kommando med de seks (eller syv) følgende felter:
 • verdien for minuttet (tall fra 0 til 59);
 • verdien for timen (nummer 0 til 23);
 • verdien for dagen i måneden (fra 1 til 31);
 • verdien for måneden (fra 1 til 12);
 • verdien for ukedagen (0-7, 1 tilsvarer mandag, søndag korresponderer med både 0 og 7; Det er også mulig å bruke de tre første bokstavene i navnet på ukedagen på engelsk, som for eksempel Sun, Mon, etc.);
 • brukernavnet hvis identitet kommandoen må kjøres i (i /etc/crontab-filen, og i fragmentene som ligger i /etc/cron.d/, men ikke i brukerens egne crontab-filer);
 • kommandoen kjøres (når vilkårene som er definert i de fem første kolonnene er oppfylt).
Alle disse detaljene er dokumentert i manualsiden crontab(5).
Hver verdi kan uttrykkes i form av en liste over mulige verdier (atskilt med kommaer). Syntaksen a-b beskriver intervallet for alle verdiene mellom a og b. Syntaksen a-b/c beskriver intervallet med økningen til c (eksempel: 0-10/2 betyr 0,2,4,6,8,10). En asterisk * er et jokertegn som representerer alle mulige verdier.

Eksempel 9.2. Eksempel på en crontab-fil

#Format
#min time dag måned ukedag kommando

# Last ned data hver natt kl. 19:25
 25 19  *  *  *  $HOME/bin/get.pl

# 08:00, på ukedager (mandag til fredag)
 00 08  *  *  1-5 $HOME/bin/dosomething

# Start IRC-mellomtjener på nytt etter hver omstart
@reboot /usr/bin/dircproxy

9.7.2. Å bruke at-kommandoen

at utfører en kommando på et angitt tidspunkt i fremtiden. Det tar ønsket tid og dato som kommandolinjeparametere, og kommandoen som skal utføres i sin standard inndata. Kommandoen vil bli utført som om den hadde blitt lagt inn i det gjeldende skallet. at sørger selv for å beholde det aktuelle miljøet, for å reprodusere de samme betingelser når det utfører kommandoen. Tiden er indikert ved å følge de vanlige konvensjonene: 16:12 eller 4:12pm representerer 4:12 pm. Datoen kan spesifiseres i flere europeiske og vestlige formater, inkludert DD.MM.YY (27.07.15 som da representerer 27 juli 2015), YYYY-MM-DD (samme dato blir uttrykt som 2015-07-27), MM/DD/[CC]YY (dvs., 12/25/15 eller 12/25/2015 vil bli 25. desember 25, 2015), eller ganske enkelt MMDD[CC]YY (slik at 122515 eller 12252015 vil på samme måte representere Desember 25, 2015 (25. desember 2015). Uten det, vil kommandoen bli utført så snart klokken når tiden som er angitt (samme dag, eller i morgen hvis det tidspunktet allerede er passert på samme dag). Du kan også bare skrive «today» eller «tomorrow», som er selvforklarende.
$ at 09:00 27.07.15 <<END
> echo "Ikke glem å gratulere Raphaël med dagen!" \
>  | mail lolando@debian.org
> END
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 31 at Mon Jul 27 09:00:00 2015
En alternativ syntaks utsetter gjennomføringen med en bestemt varighet: at now + nummer varighet. varighet kan være minutes, hours, days, eller weeks. nummer indikerer rett og slett antallet av de nevnte enheter som må ha passert før kommandoen utføres.
For å avbryte en tidfestet oppgave med cron, kjør ganske enkelt crontab -e, og slett den tilsvarende linjen i crontab-filen. For at-oppgaver, er det nesten like lett; kjør atrm oppgavenummer. Oppgavenummeret er indikert av at-kommandoen når du har tidfestet den, men du kan finne det igjen med atq-kommandoen, som gir den gjeldende listen over tidfestede oppgaver.