Product SiteDocumentation Site

6.9. Søke etter pakker

Med den store og stadig voksende mengden av programvare i Debian, fremkommer det et paradoks: Debian har vanligvis et verktøy for de fleste oppgaver, men verktøyet kan være svært vanskelig å finne blant de utallige andre pakkene. Mangelen på egnede måter å søke etter (og finne) riktig verktøy har lenge vært et problem. Heldigvis er dette problemet blitt løst nesten helt.
Enklest mulig søk er det nøyaktige navnet for en pakke. Hvis apt show pakke returnerer et resultat, da eksisterer pakken. Dessverre krever dette å kunne, eller gjette, navnet på pakken, noe som ikke alltid er mulig.
Et litt mer vellykket søkemønster er et bare tekstsøk (ren tekstsøk) i pakkenavn, men det er fortsatt svært begrenset. Du kan vanligvis finne resultater ved å søke i pakkebeskrivelser: Siden hver pakke har en mer eller mindre detaljert beskrivelse i tillegg til pakkenavnet, vil et søkeord i disse beskrivelsene ofte være nyttig apt-cache, og axi-cache er de valgte verktøyene for denne type søk; for eksempel vil apt-cache search video gi en liste med alle pakker hvis navn eller beskrivelse inneholder nøkkelordet «video».
For mer komplekse søk kreves et kraftigere verktøy, som aptitude. aptitude lar deg søke etter et logisk uttrykk basert på pakkemetadatafelt. For eksempel vil følgende kommando søke etter pakker med navn som inneholder kino, der beskrivelsen inneholder video, og der vedlikeholderens navn inneholder paul:
$ aptitude search kino~dvideo~mpaul
p  kino - Non-linear editor for Digital Video data
$ aptitude show kino
Package: kino
Version: 1.3.4-2.2+b2
State: not installed
Priority: extra
Section: video
Maintainer: Paul Brossier <piem@debian.org>
Architecture: amd64
Uncompressed Size: 8300 k
Depends: libasound2 (>= 1.0.16), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libavc1394-0
     (>= 0.5.3), libavcodec57 (>= 7:3.2.4) | libavcodec-extra57 (>=
     7:3.2.4), libavformat57 (>= 7:3.2.4), libavutil55 (>= 7:3.2.4), libc6
     (>= 2.14), libcairo2 (>= 1.2.4), libdv4 (>= 1.0.0), libfontconfig1
     (>= 2.11), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgcc1 (>= 1:3.0),
     libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglade2-0 (>= 1:2.6.4-2~), libglib2.0-0
     (>= 2.16.0), libgtk2.0-0 (>= 2.24.0), libice6 (>= 1:1.0.0),
     libiec61883-0 (>= 1.2.0), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpangocairo-1.0-0
     (>= 1.14.0), libpangoft2-1.0-0 (>= 1.14.0), libquicktime2 (>=
     2:1.2.2), libraw1394-11, libsamplerate0 (>= 0.1.7), libsm6, libstdc++6
     (>= 5.2), libswscale4 (>= 7:3.2.4), libx11-6, libxext6, libxml2 (>=
     2.7.4), libxv1, zlib1g (>= 1:1.1.4)
Recommends: ffmpeg, curl
Suggests: udev | hotplug, vorbis-tools, sox, mjpegtools, lame, ffmpeg2theora
Conflicts: kino-dvtitler, kino-timfx, kinoplus, kino-dvtitler:i386, kino-timfx:i386,
      kinoplus:i386, kino:i386
Replaces: kino-dvtitler, kino-timfx, kinoplus, kino-dvtitler:i386, kino-timfx:i386,
     kinoplus:i386
Provides: kino-dvtitler, kino-timfx, kinoplus
Description: Non-linear editor for Digital Video data
 Kino allows you to record, create, edit, and play movies recorded with DV camcorders.
 This program uses many keyboard commands for fast navigating and editing inside the
 movie.
 
 The kino-timfx, kino-dvtitler and kinoplus sets of plugins, formerly distributed as
 separate packages, are now provided with Kino.
Homepage: http://www.kinodv.org/
Tags: field::arts, hardware::camera, implemented-in::c, implemented-in::c++,
   interface::graphical, interface::x11, role::program, scope::application,
   suite::gnome, uitoolkit::gtk, use::editing, use::learning,
   works-with::video, x11::application
Søket returnerer bare en pakke, kino, som tilfredsstiller de tre kriteriene.
Selv disse multi-kriteriesøkene er ganske uhåndterlige, noe som forklarer hvorfor de ikke brukes så mye som de kunne. Et nytt merkesystem har derfor blitt utviklet, og det gir en ny tilnærming til det å søke. Pakker er gitt koder som gir en tematisk klassifisering langs flere tråder, kjent som en «fasettbasert klassifikasjon». Når det gjelder kino ovenfor, tyder pakkenes koder på at Kino er en Gnome-basert programvare, som fungerer på videodata, og har som hovedformål å redigere.
Browsing this classification can help you to search for a package which corresponds to known needs; even if it returns a (moderate) number of hits, the rest of the search can be done manually. To do that, you can use the ~G search pattern in aptitude, but it is probably easier to simply navigate the site where tags are managed:
Å velge works-with::video og use::editing-tagger gir en håndfull pakker, inkludert kino og pitivi-videoredigerere. Dette klassifiseringssystemet er bare bundet til å bli brukt mer og mer som tiden går, og pakkebehandlerne vil gradvis levere effektive søkegrensesnitt basert på det.
For å oppsummere, det beste verktøyet for jobben avhenger av hvor komplekse søk som du ønsker å gjøre: