Product SiteDocumentation Site

9.5. syslog Systemhendelser

9.5.1. Prinsipp og mekanisme

rsyslogd-bakgrunnsprosessen er ansvarlig for innsamling av servicemeldinger som kommer fra programmer og kjernen, og deretter ekspedere dem til loggfiler (vanligvis lagret i /var/log/-mappen). Den adlyder oppsettsfilen /etc/rsyslog.conf.
Hver loggmelding er forbundet med en delsystemapplikasjon (kalt «facility» i dokumentasjonen):
 • auth og authpriv: for autentisering;
 • cron: kommer fra aktivitetsplanleggingstjenester,cron og atd;
 • daemon: påvirker en bakgrunnsprosess uten noen spesiell klassifisering (DNS, NTP, etc.);
 • ftp: gjelder FTP-tjeneren;
 • kern: melding kommer fra kjernen;
 • lpr: kommer fra skriver-delsystemet;
 • mail: kommer fra e-post-delsystemet (the e-mail-subsystem);
 • news: Usenet delsystem-melding (spesielt fra en NNTP - Network News Transfer Protocol - tjener som styrer nyhetsgrupper);
 • syslog: meldinger fra syslogd-tjeneren selv;
 • user: brukermeldinger (generisk);
 • uucp: meldinger fra UUCP-tjeneren (Unix til Unix Copy Program, en gammel protokoll som særlig brukes til å distribuere e-postmeldinger);
 • local0 til local7: reservert for lokal bruk.
Hver melding er også knyttet til et prioritetsnivå. Her er listen i synkende rekkefølge:
 • emerg: «Hjelp!» Det er krise, systemet er sannsynligvis ubrukelig.
 • alert: skynd deg, enhver forsinkelse kan være farlig, det må handles umiddelbart;
 • crit: forholdene er kritiske;
 • err: feil;
 • warn: advarsel (mulig fare);
 • notice: forholdene er normale, men budskapet er viktig;
 • info: informativt budskap;
 • debug: feilsøkingsbudskap.

9.5.2. Oppsettsfilen

Syntaksen til /etc/rsyslog.conf-filen er beskrevet detaljert i rsyslog.conf(5)-manualsiden, men det er også HTML-dokumentasjon tilgjengelig i rsyslog-doc-pakken (/usr/share/doc/rsyslog-doc/html/index.html). Det gjennomgående prinsippet er å skrive «selector» og «action»-par. «Selector» definerer alle relevante meldinger, og handlingene beskriver hvordan man skal håndtere dem.

9.5.2.1. Syntaksen til velgeren (Selector)

Selektoren (velgeren) er en semikolon-delt liste med subsystem.prioritet-par (for eksempel: auth.notice;mail.info). En stjerne kan representere alle delsystemer, eller alle prioriteringer (eksempler: *.alert, eller mail.*). En stjerne kan representere alle delsystemer, eller alle prioriteringer (eksempler: auth,mail.info). Den indikerte prioriteten dekker også meldinger med tilsvarende, eller høyere prioritet; på den måten auth.alert indikerer auth subsystem-meldingene til alert, eller emerg-prioritet. Prefiks med et utropstegn (!), indikerer det motsatte, med andre ord de strengt tatt lavere prioriteringer; auth.!notice, og indikerer dermed meldinger utstedt fra auth, med info eller debug-prioritet. Prefiks med et likhetstegn (=), tilsvarer presist og bare den angitte prioriteten (auth.=notice, gjelder bare meldinger fra auth med notice-prioritet).
Hvert element i Selektor-listen overstyrer tidligere elementer. Dermed er det mulig å avgrense et sett, eller å utestenge visse elementer fra den. For eksempel betyr kern.info;kern.!err meldinger fra kjernen med prioritet mellom info og warn. none-prioritet indikerer det tomme settet (ingen prioriteringer), og kan tjene til å utelukke et delsystem fra et sett med meldinger. Dermed indikerer *.crit;kern.none alle meldingene med prioritet lik eller høyere enn crit, som ikke kommer fra kjernen.

9.5.2.2. Syntaks for handlinger

De forskjellige mulige handlinger er:
 • å legge til en melding til en fil (eksempel: /var/log/messages);
 • sende meldingen til en ekstern syslog-tjener (eksempel: @log.falcot.com);
 • sende meldingen til en eksisterende navngitt kanal (example: |/dev/xconsole);
 • sende meldingen til en eller flere brukere, hvis de er logget inn (eksempel:root,rhertzog);
 • sende meldingen til alle innloggede brukere (eksempel: *);
 • skrive meldingen i en tekstkonsoll (eksempel: /dev/tty8).