Product SiteDocumentation Site

8.4. Bruker og gruppers databaser

Listen av brukere er vanligvis lagret i /etc/passwd-filen, mens /etc/shadow-filen lagrer krypterte passord. Begge er tekstfiler, i et relativt enkelt format, som kan leses og modifiseres med en tekstredigerer. Hver bruker er oppført der på en linje med flere felt atskilt med et kolon («:»).

8.4.1. Brukerliste: /etc/passwd

Her er listen med feltene i /etc/passwd-filen:
 • login, for eksempel rhertzog;
 • passord: Dette er et passord kryptert med en enveis funksjon (crypt), som støtter seg på DES, MD5, SHA-256, eller SHA-512. Spesialverdien «x» indikerer at det krypterte passordet er lagret i /etc/shadow;
 • uid: unikt nummer som identifiserer hver bruker;
 • gid: unikt nummer for brukerens hovedgruppe (Debian lager en bestemt gruppe for hver bruker som standard);
 • GECOS: datafelt som vanligvis inneholder brukerens fulle navn;
 • innloggingsmappe, tildelt til brukeren for oppbevaring av sine personlige filer (miljøvariabelen $HOME peker generelt hit);
 • program som skal kjøres ved pålogging. Dette er vanligvis en kommandofortolker (skall), som gir brukeren frie hender. Hvis du angir /bin/false (som ikke gjør noe, og returnerer kontrollen umiddelbart), kan ikke brukeren logge inn.

8.4.2. Den skjulte og krypterte passordfilen: /etc/shadow

/etc/shadow-filen inneholder de følgende feltene:
 • login;
 • krypterte passord;
 • flere felt håndterer passordopphør.

8.4.3. Å modifisere en eksisterende konto eller passord

Følgende kommandoer tillater endring av informasjonen som er lagret i bestemte felt i brukerdatabasen: passwd tillater en vanlig bruker å endre passordet sitt, som igjen oppdaterer /etc/shadow-filen; chfn (CHange Full Name), er reservert for superbrukeren (rot), modifiserer GECOS-feltet. chsh (CHange SHell) lar brukeren endre sitt innloggingsskall, men tilgang til valgene vil være begrenset til dem som er oppført i /etc/shells; administratoren, på den annen side, er ikke bundet av denne begrensningen, og kan sette skallet til et hvilket som helst program de velger.
Til slutt, chage (CHange AGE)-kommandoen tillater administratoren å endre passordets utløpsinnstillinger (-l bruker-valget vil liste de gjeldende innstillingene). Du kan også tvinge utløpet for et passord ved å bruke passwd -e bruker-kommandoen, som vil kreve at brukerne endrer sitt passord neste gang de logger inn.

8.4.4. Deaktivere en konto

Du trenger kanskje å «deaktivere en konto» (låse ut en bruker), som disiplinærtiltak, i forbindelse med en undersøkelse, eller rett og slett i tilfelle av en langvarig eller definitivt fravær fra en bruker. En deaktivert konto betyr at brukeren ikke kan logge inn eller få tilgang til maskinen. Kontoen er fortsatt intakt på maskinen, og ingen filer eller data blir slettet; Den er simpelthen utilgjengelig. Dette oppnås ved hjelp av kommandoen passwd -l bruker (lock). Å reetablere kontoen er gjort på samme måte, med -u-valget (unlock).

8.4.5. Gruppeliste: /etc/group

Grupper er listet i /etc/group-filen, en enkel tekstdatabase i et format som ligner det til /etc/passwd-filen, med de følgende feltene:
 • gruppenavn;
 • passord (valgfritt): Denne brukes bare til å bli med i en gruppe når man ikke er et vanlig medlem (med newgrp, eller sg-kommandoer, se sidestolpe DET GRUNNLEGGENDE Å arbeide med flere grupper);
 • gid: unikt gruppeidentifikasjonsnummer;
 • medlemsliste: liste over navn på brukere som er medlemmer av gruppen, atskilt med komma.
The addgroup and delgroup commands add or delete a group, respectively. The groupmod command modifies a group's information (its gid or identifier). The command gpasswd group changes the password for the group, while the gpasswd -r group command deletes it.