Product SiteDocumentation Site

8.5. Å lage kontoer

En av de første handlingene en administrator må gjøre når en ny maskin settes opp, er å opprette brukerkontoer. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av adduser-kommandoen som tar et brukernavn som skal opprettes for den nye brukeren, som et argument.
Kommandoen adduser stiller noen spørsmål før du oppretter kontoen, men bruken er ganske grei. Oppsettsfilen, /etc/adduser.conf, omfatter alle de interessante innstillingene: Den kan brukes til å automatisk sette en kvote for hver nye bruker ved å opprette en brukermal, eller til å endre plasseringen av brukerkontoer. Sistnevnte er sjelden nyttig, men er hendig, for eksempel når du har et stort antall brukere, og ønsker å dele kontoene deres over flere disker. Du kan også velge et annet skall.
Opprettelsen av en konto fyller brukerens hjemmekatalog med innholdet i /etc/skel/-malen. Dette gir brukeren et sett med standardkataloger og oppsettsfiler.
I noen tilfeller vil det være nyttig å legge til en bruker til en gruppe (annet enn dennes standard «hoved»-gruppe) for å gi dem ytterligere tillatelser. For eksempel kan en bruker som er inkludert i audio-gruppen få tilgang til lydenheter (se sidestolpe DET GRUNNLEGGENDE Tilgangstillatelser for enheter). Dette kan oppnås med en kommando som adduser bruker gruppe.