Product SiteDocumentation Site

2.4. Dlaczego dystrybucja Debiana?

Jak tylko została wybrana dystrybucja Linuksa, muszą być też wybrane bardziej specyficzne opcje. Znowu, trzeba wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Wybrana dystrybucja musi działać przez wiele lat, ponieważ migracja z jednej dystrybucji do drugiej pociąga za sobą dodatkowe koszty (chociaż mniejsze niż wtedy, gdy migracje byłyby pomiędzy dwoma całkowicie różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows lub OS X).
Trwałość jest więc wartością kluczową i musi ona gwarantować regularne aktualizacje oraz "łatki" bezpieczeństwa przez wiele lat. Częstotliwość aktualizacji jest również ważna, gdyż z tyloma maszynami do zarządzania, Falcot Corp nie może wykonywać tej złożonej operacji zbyt często. Dział IT nalega jednak na używanie najnowszej, stabilnej wersji dystrybucji, korzystającej z najlepszego wsparcia technicznego i gwarantowanych "łatek" bezpieczeństwa. Aktualizacje bezpieczeństwa, dla starszych wersji dystrybucji, są ogólnie zagwarantowane jedynie przez określony czas.
Finally, for reasons of homogeneity and ease of administration, the same distribution must run on all the servers and office computers.

2.4.1. Dystrybucje komercyjne i prowadzone przez społeczności

Istnieją dwie główne kategorie dystrybucji Linuksa: komercyjne i prowadzone przez społeczność. Pierwsze z nich są rozwijane przez firmy i sprzedawane z usługą komercyjnego wsparcia. Drugi typ jest rozwijany według tego samego otwartego modelu tworzenia, co wolne oprogramowanie, z którego się składają.
A commercial distribution will have, thus, a tendency to release new versions more frequently, in order to better market updates and associated services. Their future is directly connected to the commercial success of their company, and many have already disappeared (Caldera Linux, StormLinux, Mandriva Linux, etc.).
Dystrybucja społecznościowa nie kieruje się żadnym harmonogramem poza swoim. Podobnie jak jądro Linuksa, nowe wersje są wydawane dopiero wtedy, kiedy są stabilne, nie wcześniej. Ich przetrwanie jest zagwarantowane tak długo, jak mają indywidualnych deweloperów lub firmy trzecie, które je wspierają.
Porównanie różnych dystrybucji Linuksa doprowadziło do wyboru Debiana z różnych powodów:
  • Jest to dystrybucja społecznościowa, z rozwojem zapewnionym niezależnie od jakichkolwiek ograniczeń komercyjnych. Jej cele są więc głównie natury technicznej; wydają się sprzyjać ogólnej jakości produktu.
  • Ze wszystkich dystrybucji społecznościowych, jest ona najbardziej znacząca, i to z różnych względów: ze względu na ilość współpracowników, ze względu na ilość dostępnych pakietów oprogramowania i lat ciągłego istnienia. Rozmiar tej społeczności jest niezaprzeczalnym dowodem ciągłości Debiana.
  • Statystycznie, nowe wersje są wydawane co 18 — 24 miesiące. Są one wspierane przez 5 lat. Jest to terminarz uzgodniony dla administratorów.
  • Ankieta przeprowadzona wśród kilku francuskich firm usługowych, specjalizujących się w darmowym oprogramowaniu, pokazała, że wszystkie z nich świadczą wsparcie techniczne dla Debiana. Jest to również, dla wielu z nich, ich wybrana wewnętrznie dystrybucja. Ta różnorodność potencjalnych dostawców jest dużym atutem dla niezależności firmy Falcot Corp.
  • W końcu, Debian jest dostępny dla wielu architektur, łącznie z ppc64el dla procesorów OpenPOWER. Możliwa więc będzie instalacja Debiana na najnowszych serwerach IBM Falcot Corp.
Once Debian has been chosen, the matter of which version to use must be decided. Let us see why the administrators have picked Debian Stretch.