Product SiteDocumentation Site

2.3. Dlaczego dystrybucja GNU/Linux?

Kilka czynników podyktowało taki wybór. Administrator systemu, który był obeznany z tą dystrybucją upewnił się, że jest ona wpisana na listę kandydatów do gruntownego przekształcenia systemu komputerowego. Trudne warunki ekonomiczne i silna konkurencja ograniczyły budżet tej operacji, mimo jej zasadniczego znaczenia dla przyszłości firmy. Właśnie dlatego zostały szybko wybrane rozwiązania Otwartego Źródła: kilka ostatnich badań wykazało, że są one tańsze niż rozwiązania własnościowe, mimo porównywalnej lub wyższej jakości usług utrzymywanych tak długo, jak długo dostępna jest wykwalifikowany personel do ich utrzymywania.
Dział IT przyjrzał się systemom BSD (OpenBSD, FreeBSD i NetBSD), GNU Hurd i dystrybucjom Linuksa. GNU Hurd, który nie posiada jeszcze stabilnej wersji, został natychmiast odrzucony. Pomiędzy BSD i Linuksem wybór jest prostszy. Pierwszy posiada wiele zalet, szczególnie w zastosowaniach serwerowych. Pragmatyczne podejście wskazuje jednak na wybór systemu linuksowego, ponieważ jego baza instalacyjna i popularność są bardzo istotne i mają wiele pozytywnych konsekwencji. Jedną z takich konsekwencji jest łatwość znalezienia wykwalifikowanego personelu do administracji maszynami linuksowymi, trudniej natomiast jest znaleźć doświadczonych techników do systemu BSD. Ponadto, dystrybucje Linuksa można częściej dostosować do środowisk graficznych z interfejsem przyjaznym dla użytkownika, co jest niezbędnym warunkiem dla nowicjuszy podczas migracji wszystkich biurowych maszyn do nowego systemu operacyjnego.