Product SiteDocumentation Site

A.11. DoudouLinux

DoudouLinux nhắm tới mục tiêu là trẻ nhỏ (bắt đầu từ 2 tuổi). Để đạt được mục đích này, nó cung cấp một giao diện đồ họa tùy biến mạnh (dựa trên LXDE) và đi kèm với nhiều trò chơi và ứng dụng giáo dục. Truy cập Internet được lọc để ngăn chặn trẻ em truy cập các trang web độc hại. Quảng cáo bị chặn. Mục tiêu là cha mẹ nên được tự do để cho con cái của họ sử dụng máy tính của họ một khi khởi động vào DoudouLinux. Và trẻ em nên sử dụng DoudouLinux, giống như khi chúng thích chơi game trên console của chúng.