Product SiteDocumentation Site

A.12. Raspbian

Raspbian là một bản xây dựng lại Debian được tối ưu hóa cho dòng máy tính bảng Raspberry Pi phổ biến (và rẻ tiền) của các máy tính bảng đơn-phiến. Phần cứng cho nền tảng đó mạnh mẽ hơn kiến trúc mà Debian armel có thể tận dụng, nhưng nó thiếu một số tính năng cần thiết cho armel; Do đó, Raspbian là một bản trung gian, được xây dựng lại đặc biệt cho phần cứng đó và bao gồm các bản vá chỉ cho loại máy tính này.