Product SiteDocumentation Site

A.13. Và còn nhiều bản khác nữa

Trang web Distrowatch tham khảo một số lượng lớn các bản phân phối Linux, nhiều trong số đó dựa trên Debian. Duyệt trang web này là một cách tuyệt vời để có được một cảm giác về sự đa dạng trong thế giới phần mềm tự do.
Biểu mẫu tìm kiếm có thể giúp theo dõi bản phân phối dựa trên tổ tiên của nó. Vào tháng 3 năm 2015, việc chọn Debian đã dẫn tới 131 phân phối tích cực!