Product SiteDocumentation Site

A.5. اپتوزید و سیداکشن

این توزیع‌های مبتنی بر جامعه کاربری تغییرات موجود در شاخه دبیان Sid را دنبال می‌کنند (Unstable) - از این رو نامگذاری شده‌اند. تغییرات محدود به حوزه‌هایی خاص است: هدف از آن‌ها، فراهم‌سازی جدیدترین نرم‌افزارها و بروزرسانی‌های سخت‌افزاری است، با این حال این امکان برای کاربران وجود دارد که به نسخه رسمی دبیان مهاجرت کنند. اپتوزید سابق بر این با نام سیداکس شناخته می‌شد و سیداکشن یک انشعاب جداگانه از اپتوزید است.