Product SiteDocumentation Site

16.2. Debians fremtid

I tillegg til denne internutviklingen så kan en med rimelighet forvente at nye Debian-baserte distribusjoner vil dukke opp, da flere verktøy fortsetter å gjøre det stadig enklere. Nye spesialiserte underprosjekter vil bli opprettet, for å øke Debians rekkevidde mot nye horisonter.
Debians brukerfellesskap vil øke, og nye bidragsytere vil delta i prosjektet ... medregnet, kanskje deg!
Debian-prosjektet er sterkere enn noensinne, og godt på vei mot målet om en universell distribusjon. Internspøken i Debian-fellesskapet er Verdensherredømme.
Til tross for sin alder og sin respektable størrelse, holder Debian på å vokse i alle mulige (noen ganger uventede) retninger. Bidragsytere er fulle av ideer, og diskusjoner på e-postlistene for utvikling. Selv om det ser ut som krangling, viser de økt momentum. Noen ganger sammenlignes Debian med et svart hull med en slik tetthet at ethvert nytt fri programvare-prosjekt er tiltrukket av det.
I tillegg til at de fleste brukerne av Debian tilsynelatende er tilfredse, så blir dypere trend mer og mer synlig: folk innser i økende grad at samarbeid, snarere enn å jobbe alene i hvert sitt hjørne, fører til bedre resultater for alle. Det er begrunnelsen som kommer fra distribusjoner som går inn i Debian som delprosjekter.
Debian-prosjektet er dermed ikke utryddingstruet …