Product SiteDocumentation Site

16.2. Tương lai Debian

Ngoài những phát triển nội bộ này, người ta có thể có lý do mong đợi các bản phân phối dựa trên Debian mới, như nhiều công cụ giúp cho công việc này trở nên dễ dàng hơn. Các dự án con chuyên biệt mới cũng sẽ được bắt đầu, để mở rộng tầm nhìn của Debian tới những chân trời mới.
Cộng đồng người dùng Debian sẽ tăng lên, và những người đóng góp mới sẽ tham gia dự án ... bao gồm, có thể là bạn!
Dự án Debian là mạnh hơn bao giờ hết, và cũng là trên đường hướng tới mục tiêu của một bản phân phối phổ biến; hay lời nói đùa trong cộng đồng Debian là sự Thống trị thế giới.
Mặc dù tuổi đã cao và quy mô đáng kính của nó, Debian giữ vẫn tiếp tục phát triển ở mọi hướng (đôi khi bất ngờ). Những người đóng góp đầy ắp những ý tưởng, và thảo luận trên danh sách thư(mailing lists), ngay cả khi trông giống xáo trộn, vẫn tiếp tục tăng trưởng. Debian đôi khi so sánh với một lỗ đen, mà bất kỳ dự án phần mềm miễn phí mới nào bị thu hút.
Ngoài sự hài lòng của hầu hết người dùng Debian, và với xu thế ngày càng trở nên không thể tranh cãi được: mọi người đang ngày càng nhận ra rằng cộng tác, thay vì làm việc một mình trong góc, sẽ có kết quả tốt hơn cho mọi người. Đó là lý do mà các bản phân phối sáp nhập vào Debian thông qua các dự án con.
Do đó dự án Debian không bị đe dọa bởi tuyệt chủng…