Product SiteDocumentation Site

6.5. Sjekking av pakkeautensitet

Sikkerheten er veldig viktig for Falcot Corps administratorer. Følgelig må de sørge for at de bare installerer pakker som er garantert å komme fra Debian uten å være tuklet med underveis. En som vil knekke en datamaskin (en cracker) kan prøve å legge ondsinnet kode til en ellers lovlig pakke. En slik pakke, hvis den er installert, kunne gjøre noe knekkeren utviklet det til å gjøre, inkludert for eksempel å avdekke passord eller konfidensiell informasjon. For å omgå denne risikoen gir Debian nye installasjoner en forsegling som det ikke kan kludres med, for å garantere at en pakke virkelig kommer fra dens offisielle vedlikeholder, og ikke er endret av en tredjepart.
Forseglingen arbeider med en kjede av kryptografiske nøkler og en signatur. Den signerte filen er Release-filen, som Debian-speilene skaffer. Det inneholder en liste med Packages-filer (også i sine komprimert former, Packages.gz, og Packages.xz, og oppstigende versjoner), sammen med sine MD5, SHA1 og SHA256 nøkler, som sikrer at filene ikke har blitt tuklet med. Disse Packages-filene inneholder en liste med de Debian-pakkene som er tilgjengelig på speilet, med tilhørende nøkler, som i sin tur sikrer at heller ikke innholdet i disse pakkene har blitt endret.
APT needs a set of trusted GnuPG public keys to verify signatures in the Release.gpg files available on the mirrors. It gets them from files in /etc/apt/trusted.gpg.d/ and from the /etc/apt/trusted.gpg keyring (managed by the apt-key command). The official Debian keys are provided and kept up-to-date by the debian-archive-keyring package which puts them in /etc/apt/trusted.gpg.d/. Note however that the first installation of this particular package requires caution: even if the package is signed like any other, the signature cannot be verified externally. Cautious administrators should therefore check the fingerprints of imported keys before trusting them to install new packages:
# apt-key fingerprint
/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-automatic.gpg
----------------------------------------------------------
pub  rsa4096 2014-11-21 [SC] [expires: 2022-11-19]
   126C 0D24 BD8A 2942 CC7D F8AC 7638 D044 2B90 D010
uid      [ unknown] Debian Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-security-automatic.gpg
-------------------------------------------------------------------
pub  rsa4096 2014-11-21 [SC] [expires: 2022-11-19]
   D211 6914 1CEC D440 F2EB 8DDA 9D6D 8F6B C857 C906
uid      [ unknown] Debian Security Archive Automatic Signing Key (8/jessie) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-jessie-stable.gpg
-------------------------------------------------------
pub  rsa4096 2013-08-17 [SC] [expires: 2021-08-15]
   75DD C3C4 A499 F1A1 8CB5 F3C8 CBF8 D6FD 518E 17E1
uid      [ unknown] Jessie Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-automatic.gpg
-----------------------------------------------------------
pub  rsa4096 2017-05-22 [SC] [expires: 2025-05-20]
   E1CF 20DD FFE4 B89E 8026 58F1 E0B1 1894 F66A EC98
uid      [ unknown] Debian Archive Automatic Signing Key (9/stretch) <ftpmaster@debian.org>
sub  rsa4096 2017-05-22 [S] [expires: 2025-05-20]

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-security-automatic.gpg
--------------------------------------------------------------------
pub  rsa4096 2017-05-22 [SC] [expires: 2025-05-20]
   6ED6 F5CB 5FA6 FB2F 460A E88E EDA0 D238 8AE2 2BA9
uid      [ unknown] Debian Security Archive Automatic Signing Key (9/stretch) <ftpmaster@debian.org>
sub  rsa4096 2017-05-22 [S] [expires: 2025-05-20]

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-stable.gpg
--------------------------------------------------------
pub  rsa4096 2017-05-20 [SC] [expires: 2025-05-18]
   067E 3C45 6BAE 240A CEE8 8F6F EF0F 382A 1A7B 6500
uid      [ unknown] Debian Stable Release Key (9/stretch) <debian-release@lists.debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-wheezy-automatic.gpg
----------------------------------------------------------
pub  rsa4096 2012-04-27 [SC] [expires: 2020-04-25]
   A1BD 8E9D 78F7 FE5C 3E65 D8AF 8B48 AD62 4692 5553
uid      [ unknown] Debian Archive Automatic Signing Key (7.0/wheezy) <ftpmaster@debian.org>

/etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-wheezy-stable.gpg
-------------------------------------------------------
pub  rsa4096 2012-05-08 [SC] [expires: 2019-05-07]
   ED6D 6527 1AAC F0FF 15D1 2303 6FB2 A1C2 65FF B764
uid      [ unknown] Wheezy Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>
Når de aktuelle nøklene er i en nøkkelring, vil APT sjekke signaturer før en risikabel operasjon, slik at grensesnittet vil vise en advarsel hvis det er bedt om å installere en pakke der autentisiteten ikke kan påvises.