Product SiteDocumentation Site

5.3. Kildepakkens struktur

5.3.1. Format

A source package is usually comprised of three files, a .dsc, a .orig.tar.gz, and a .debian.tar.xz (or .diff.gz). They allow creation of binary packages (.deb files described above) from the source code files of the program, which are written in a programming language.
.dsc (Debian Source Control)-filen er en tekstfil som inneholder et RFC 2822 filhode (lik control-filen gjennomgått i Seksjon 5.2.1, «Bekrivelse; kontroll-filen») som beskriver kildepakken og angir hvilke andre filer som inngår. Det er signert av sin vedlikeholder, som garanterer for ektheten. Se Seksjon 6.5, «Sjekking av pakkeautensitet» for flere detaljer om dette temaet.

Eksempel 5.1. En .dsc-fil

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Format: 3.0 (quilt)
Source: zim
Binary: zim
Architecture: all
Version: 0.65-4
Maintainer: Emfox Zhou <emfox@debian.org>
Uploaders: Raphaël Hertzog <hertzog@debian.org>
Homepage: http://zim-wiki.org
Standards-Version: 3.9.8
Vcs-Browser: https://anonscm.debian.org/cgit/collab-maint/zim.git
Vcs-Git: https://anonscm.debian.org/git/collab-maint/zim.git
Build-Depends: debhelper (>= 9), xdg-utils, python (>= 2.6.6-3~), libgtk2.0-0 (>= 2.6), python-gtk2, python-xdg, dh-python
Package-List:
 zim deb x11 optional arch=all
Checksums-Sha1:
 4a9be85c98b7f4397800f6d301428d64241034ce 1899614 zim_0.65.orig.tar.gz
 0ec38c990ec7662205dd0c843bf81f9033906a2e 10332 zim_0.65-4.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 5442f3334395a2beafc5b9a2bbec2e53e38270d4bad696b5c4053dd51dc1ed96 1899614 zim_0.65.orig.tar.gz
 78271df16aa166dce916b3ff4ecd705ed3a8832e49d3ef0bd8738a4fe8dd2b4f 10332 zim_0.65-4.debian.tar.xz
Files:
 63ab7a2070e6d1d3fb32700a851d7b8b 1899614 zim_0.65.orig.tar.gz
 648559b38e04eaf4f6caa97563c057ff 10332 zim_0.65-4.debian.tar.xz

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Comment: Signed by Raphael Hertzog

iQEzBAEBCgAdFiEE1823g1EQnhJ1LsbSA4gdq+vCmrkFAlgzZXkACgkQA4gdq+vC
mrnyXAf+M/PzZFjqk6Hvv1QSbocIDZ3bEqRjVpNLApubsPsEZZT6yw9vypzNE2hZ
/BbLPa0Ntbhew4U+SJpuujV7VnLs9mZgOFuKRHKWYQBQ+oxw+gtM6iePwVj58aP/
LW7K5gE428ohMdjIkf42Lz4Fve3dVPgPLIzQxRZ87N6OKqmS81M6/RRIF3TS/gJp
CwpN1yifCfQs46gxL5/CgA4uhI8taz+g+8ZDd6fL5BQeFuNsgplY4QL1uGno3F7G
VY7WZhM601Re2ePnv+6vjh8kDWMjZhfB4RJy0+hHezuoVGKljyaxc1O4P/fxvXus
CEETju6cAE/HgDubDXDqExMwEd4odA==
=HUvj
-----END PGP SIGNATURE-----
Merk at kildepakken også har avhengigheter (Build-Depends) helt forskjellige fra de binære pakkenes, fordi de indikerer verktøy som kreves til å kompilere den programvaren det gjelder og lager binærpakken dens.
.orig.tar.gz-filen er et arkiv som inneholder kildekoden som er stilt til disposisjon av den opprinnelige utvikleren. Debian blir bedt om å ikke endre dette arkivet for å være i stand til enkelt å sjekke opprinnelsen og integriteten til filen (ved enkel sammenligning med en kontrollsum), og å respektere ønskene til noen forfattere.
The .debian.tar.xz contains all of the modifications made by the Debian maintainer, especially the addition of a debian directory containing the instructions to execute to construct a Debian package.

5.3.2. Bruk i Debian

Kildepakken er grunnlaget for alt i Debian. Alle Debian-pakkene kommer fra en kildepakke, og hver endring i en Debian-pakke er konsekvensen av en modifikasjon i kildepakken. Når Debians vedlikeholdere arbeider med kildepakken, er de vel vitende om konsekvensene av handlingene for de binære pakkene. Resultatet av arbeidet deres gjenfinnes derfor i kildepakkene fra Debian. Du kan enkelt gå tilbake til dem, og alt stammer derfra.
Når en ny versjon av en pakke (kildepakke og en eller flere binære pakker) kommer til en Debian-tjener, er kildepakken det viktigste. Faktisk vil den da bli brukt av et nettverk av maskiner med forskjellige kompileringsarkitekturer som Debian støtter. Det faktum at utvikleren også sender en eller flere binære pakker for en gitt arkitektur (vanligvis i386 eller amd64) er relativt uviktig, siden disse like godt kunne ha blitt automatisk generert.