Product SiteDocumentation Site

5.4. Behandle pakker med dpkg

dpkg er basiskommandoen for å behandle Debian-pakker for systemet. Hvis du har .deb-pakker, er det dpkg som tillater installasjon eller analyse av innholdet deres. Men dette programmet har bare en delvis oversikt over Debian-universet. Det vet hva som er installert på systemet, og hva det er gitt på kommandolinjen, men vet ingenting om andre tilgjengelige pakker. Den vil mislykkes hvis en avhengighet ikke er oppfylt. Verktøy som apt, vil tvert imot lage en liste over avhengigheter for å kunne installere alt så automatisk som mulig.

5.4.1. Å installere pakker

dpkg er fremfor alt verktøyet for å installere en allerede tilgjengelig Debian-pakke (fordi den ikke laster ned noe). For å gjøre det velger vi -i eller --install alternativet.

Eksempel 5.2. Installasjon av en pakke med dpkg

# dpkg -i man-db_2.7.6.1-2_amd64.deb
(Reading database ... 110431 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack man-db_2.7.6.1-2_amd64.deb ...
Unpacking man-db (2.7.6.1-2) over (2.7.6.1-1) ...
Setting up man-db (2.7.6.1-2) ...
Updating database of manual pages ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Vi kan se de ulike trinnene utført av dpkg, dermed også ved hvilket punkt en eventuell feil har oppstått. Hver pakke installeres i to trinn; først utpakking, deretter oppsett. apt-get utnytter dette til å begrense antall kall til dpkg (siden hvert kall er kostbart på grunn av innlasting av databasen i minnet, spesielt listen over allerede installerte filer).

Eksempel 5.3. Separat utpakking og oppsett

# dpkg --unpack man-db_2.7.6.1-2_amd64.deb
(Reading database ... 110431 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack man-db_2.7.6.1-2_amd64.deb ...
Unpacking man-db (2.7.6.1-2) over (2.7.6.1-2) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
# dpkg --configure man-db
Setting up man-db (2.7.6.1-2) ...
Updating database of manual pages ...
Noen ganger vil dpkg mislykkes med å installere en pakke, og melde om feil: Hvis brukeren beordrer den til å overse dette, vil den bare sende en advarsel. Det er derfor vi har de ulike --force-* valgmulighetene. dpkg --force-help-kommandoen, eller dokumentasjon for denne kommandoen, vil gi en fullstendig liste over disse alternativene. Den hyppigste feilen, som du er nødt til å treffe på før eller senere, er en filkollisjon. Når en pakke inneholder en fil som allerede er installert av en annen pakke, vil dpkg-kommandoen avslå å installere den. Da vil det følgende budskapet vises:
Unpacking libgdm (from .../libgdm_3.8.3-2_amd64.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libgdm_3.8.3-2_amd64.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/usr/bin/gdmflexiserver', which is also in package gdm3 3.4.1-9
I dette tilfellet, hvis du tror at å erstatte denne filen ikke er en betydelig risiko for stabiliteten i systemet (som vanligvis er tilfelle), kan du bruke alternativet --force-overwrite, som ber dpkg om å ignorere denne feilen og overskrive filen.
Selv om det fins mange --force-* valgmuligheter, er det bare --force-overwrite det er sannsynlig å bruke jevnlig. Disse valgmulighetene er bare laget for helt spesielle situasjoner, og det er bedre å la dem være i fred så mye som mulig for å respektere reglene som pakkemekanismen pålegger. Glem ikke at disse reglene sikrer konsistens og stabilitet i systemet ditt.

5.4.2. Fjerning av pakke

Å aktivere dpkg med -r eller --remove-valget, etterfulgt av navnet på en pakke, fjerner denne pakken. Denne fjerningen er imidlertid ikke komplett: Alle oppsettsfiler, vedlikeholderskript, loggfiler (systemlogger) og andre brukerdata som håndteres av pakken forblir. Denne måten å deaktivere programmet på, gjøres enkelt ved å avinstallere det, og det er fortsatt mulig å raskt installere det på nytt med samme oppsett. For å fjerne alt som er tilknyttet en pakke kan du bruke -P eller -- purge-valget, fulgt av pakkenavnet.

Eksempel 5.4. Fjerning og frakobling av debian-cd-pakken

# dpkg -r debian-cd
(Reading database ... 112188 files and directories currently installed.)
Removing debian-cd (3.1.20) ...
# dpkg -P debian-cd
(Reading database ... 111613 files and directories currently installed.)
Purging configuration files for debian-cd (3.1.20) ...

5.4.3. Spørre databasen til dpkg, og inspisere .deb-filer

Til slutt i denne seksjonen vil vi gjennomgå dpkg-valgene som søker i den interne database for å få informasjon. Ved først å gi de lange alternativene, og deretter de tilsvarende korte alternativene (som selvsagt vil ha med de samme mulige argumentene) siterer vi --listfiles pakke (eller -L), som lister filene installert av denne pakken; --search fil (eller -S), som finner pakken(e) som inneholder filen; --status pakke (eller -s), som viser topptekstene til en installert pakke; --list (eller -l), som viser listen med pakker som systemet kjenner, og installasjonsstatusen deres; --contents file.deb (eller -c), som lister filene i den spesifiserte Debian-pakken; --info file.deb (eller -I), som viser topptekstene til denne Debian-pakken.

Eksempel 5.5. Forskjellige søk med dpkg

$ dpkg -L base-passwd
/.
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/update-passwd
/usr/share
/usr/share/base-passwd
/usr/share/base-passwd/group.master
/usr/share/base-passwd/passwd.master
/usr/share/doc
/usr/share/doc/base-passwd
/usr/share/doc/base-passwd/README
/usr/share/doc/base-passwd/changelog.gz
/usr/share/doc/base-passwd/copyright
/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.html
/usr/share/doc/base-passwd/users-and-groups.txt.gz
/usr/share/doc-base
/usr/share/doc-base/users-and-groups
/usr/share/lintian
/usr/share/lintian/overrides
/usr/share/lintian/overrides/base-passwd
/usr/share/man
/usr/share/man/de
/usr/share/man/de/man8
/usr/share/man/de/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/es
/usr/share/man/es/man8
/usr/share/man/es/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/fr
/usr/share/man/fr/man8
/usr/share/man/fr/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/ja
/usr/share/man/ja/man8
/usr/share/man/ja/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/pl
/usr/share/man/pl/man8
/usr/share/man/pl/man8/update-passwd.8.gz
/usr/share/man/ru
/usr/share/man/ru/man8
/usr/share/man/ru/man8/update-passwd.8.gz
$ dpkg -S /bin/date
coreutils: /bin/date
$ dpkg -s coreutils
Package: coreutils
Essential: yes
Status: install ok installed
Priority: required
Section: utils
Installed-Size: 15103
Maintainer: Michael Stone <mstone@debian.org>
Architecture: amd64
Multi-Arch: foreign
Version: 8.26-3
Replaces: mktemp, realpath, timeout
Pre-Depends: libacl1 (>= 2.2.51-8), libattr1 (>= 1:2.4.46-8), libc6 (>= 2.17), libselinux1 (>= 2.1.13)
Conflicts: timeout
Description: GNU core utilities
 This package contains the basic file, shell and text manipulation
 utilities which are expected to exist on every operating system.
 .
 Specifically, this package includes:
 arch base64 basename cat chcon chgrp chmod chown chroot cksum comm cp
 csplit cut date dd df dir dircolors dirname du echo env expand expr
 factor false flock fmt fold groups head hostid id install join link ln
 logname ls md5sum mkdir mkfifo mknod mktemp mv nice nl nohup nproc numfmt
 od paste pathchk pinky pr printenv printf ptx pwd readlink realpath rm
 rmdir runcon sha*sum seq shred sleep sort split stat stty sum sync tac
 tail tee test timeout touch tr true truncate tsort tty uname unexpand
 uniq unlink users vdir wc who whoami yes
Homepage: http://gnu.org/software/coreutils
$ dpkg -l 'b*'
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name         Version     Architecture  Description
+++-====================-===============-===============-=============================================
un backupninja     <none>     <none>     (no description available)
un backuppc       <none>     <none>     (no description available)
un baekmuk-ttf     <none>     <none>     (no description available)
un base         <none>     <none>     (no description available)
un base-config     <none>     <none>     (no description available)
ii base-files      9.9+deb9u1   amd64      Debian base system miscellaneous files
ii base-passwd     3.5.43     amd64      Debian base system master password and group 
ii bash         4.4-5      amd64      GNU Bourne Again SHell
[...]
$ dpkg -c /var/cache/apt/archives/gnupg_2.1.18-8~deb9u1_amd64.deb
drwxr-xr-x root/root     0 2017-09-18 20:41 ./
drwxr-xr-x root/root     0 2017-09-18 20:41 ./usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2017-09-18 20:41 ./usr/bin/
-rwxr-xr-x root/root  996648 2017-09-18 20:41 ./usr/bin/gpg
-rwxr-xr-x root/root   3444 2017-09-18 20:41 ./usr/bin/gpg-zip
-rwxr-xr-x root/root  161192 2017-09-18 20:41 ./usr/bin/gpgconf
-rwxr-xr-x root/root   26696 2017-09-18 20:41 ./usr/bin/gpgparsemail
-rwxr-xr-x root/root   76112 2017-09-18 20:41 ./usr/bin/gpgsplit
-rwxr-xr-x root/root  158344 2017-09-18 20:41 ./usr/bin/kbxutil
-rwxr-xr-x root/root   1081 2014-06-25 16:17 ./usr/bin/lspgpot
-rwxr-xr-x root/root   2194 2017-09-18 20:41 ./usr/bin/migrate-pubring-from-classic-gpg
-rwxr-xr-x root/root   14328 2017-09-18 20:41 ./usr/bin/watchgnupg
drwxr-xr-x root/root     0 2017-09-18 20:41 ./usr/sbin/
-rwxr-xr-x root/root   3078 2017-09-18 20:41 ./usr/sbin/addgnupghome
-rwxr-xr-x root/root   2219 2017-09-18 20:41 ./usr/sbin/applygnupgdefaults
drwxr-xr-x root/root     0 2017-09-18 20:41 ./usr/share/
drwxr-xr-x root/root     0 2017-09-18 20:41 ./usr/share/doc/
drwxr-xr-x root/root     0 2017-09-18 20:41 ./usr/share/doc/gnupg/
-rw-r--r-- root/root   18964 2017-01-23 18:39 ./usr/share/doc/gnupg/DETAILS.gz
[...]
$ dpkg -I /var/cache/apt/archives/gnupg_2.1.18-8~deb9u1_amd64.deb
 new debian package, version 2.0.
 size 1124042 bytes: control archive=2221 bytes.
  1388 bytes,  24 lines   control       
  2764 bytes,  43 lines   md5sums       
 Package: gnupg
 Source: gnupg2
 Version: 2.1.18-8~deb9u1
 Architecture: amd64
 Maintainer: Debian GnuPG Maintainers <pkg-gnupg-maint@lists.alioth.debian.org>
 Installed-Size: 2088
 Depends: gnupg-agent (= 2.1.18-8~deb9u1), libassuan0 (>= 2.0.1), libbz2-1.0, libc6 (>= 2.15), libgcrypt20 (>= 1.7.0), libgpg-error0 (>= 1.14), libksba8 (>= 1.3.4), libreadline7 (>= 6.0), libsqlite3-0 (>= 3.7.15), zlib1g (>= 1:1.1.4)
 Recommends: dirmngr (= 2.1.18-8~deb9u1), gnupg-l10n (= 2.1.18-8~deb9u1)
 Suggests: parcimonie, xloadimage
 Breaks: debsig-verify (<< 0.15), dirmngr (<< 2.1.18-8~deb9u1), gnupg2 (<< 2.1.11-7+exp1), libgnupg-interface-perl (<< 0.52-3), libgnupg-perl (<= 0.19-1), libmail-gnupg-perl (<= 0.22-1), monkeysphere (<< 0.38~), php-crypt-gpg (<= 1.4.1-1), python-apt (<= 1.1.0~beta4), python-gnupg (<< 0.3.8-3), python3-apt (<= 1.1.0~beta4)
 Replaces: gnupg2 (<< 2.1.11-7+exp1)
 Provides: gpg
 Section: utils
 Priority: optional
 Multi-Arch: foreign
 Homepage: https://www.gnupg.org/
 Description: GNU privacy guard - a free PGP replacement
 GnuPG is GNU's tool for secure communication and data storage.
 It can be used to encrypt data and to create digital signatures.
 It includes an advanced key management facility and is compliant
 with the proposed OpenPGP Internet standard as described in RFC4880.
[...]

5.4.4. dpkgs loggfil

dpkg tar vare på en logg med alle handlinger i /var/log/dpkg.log. Denne loggen er ekstremt ordrik, med detaljer for hver og en av de stadier som pakker, håndtert av dpkg, gjennomgår. I tillegg til å gi en måte å spore dpkgs oppførsel på, hjelper den fremfor alt til med å beholde en historie om utviklingen av systemet: Man kan finne det nøyaktige øyeblikket når hver pakke er installert eller oppdatert, og denne informasjonen kan være svært nyttig i å forstå en nylig endring i oppførselen. I tillegg er alle versjoner tatt vare på, så det er lett å kryssjekke informasjonen med changelog.Debian.gz for de pakker det gjelder, eller også med online bug-rapporter.

5.4.5. Støtte for multiarkitektur

Alle Debian-pakker har et Arkitektur-felt i kontrollinformasjonen. Dette feltet kan inneholde enten «all» (eller pakker som er arkitekturuavhengig), eller navnet på den arkitekturen som den er rettet mot (som «amd64», «armhf», ...). I det sistnevnte tilfellet vil, som standard, dpkg bare akseptere å installere pakken hvis arkitekturen svarer til vertsmaskinens arkitektur som meldt tilbake fra dpkg --print-architecture.
Denne begrensningen sikrer at brukerne ikke ender opp med binærfiler kompilert for feil arkitektur. Alt ville være perfekt, bortsett fra at (noen) datamaskiner kan kjøre binærfiler for flere arkitekturer, enten innebygd (et «amd64»-system kan kjøre "i386" binærfiler), eller ved hjelp av emulatorer.

5.4.5.1. Aktivere multi-arkitektur

dpkgs multi-arkitekturstøtte tillater brukere å definere «fremmede arkitekturer» som kan installeres på det gjeldende systemet. Dette gjøres rett og slett med dpkg --add-architecture som i eksemplet nedenfor. Det er en tilsvarende dpkg --remove-architecture til å droppe støtte til en fremmed arkitektur, men den kan bare brukes når ingen pakker med denne arkitekturen er igjen.
# dpkg --print-architecture
amd64
# dpkg --print-foreign-architectures
# dpkg -i gcc-6-base_6.3.0-18_armhf.deb
dpkg: error processing archive gcc-6-base_6.3.0-18_armhf.deb (--install):
 package architecture (armhf) does not match system (amd64)
Errors were encountered while processing:
 gcc-6-base_6.3.0-18_armhf.deb
# dpkg --add-architecture armhf
# dpkg --add-architecture armel
# dpkg --print-foreign-architectures
armhf
armel
# dpkg -i gcc-6-base_6.3.0-18_armhf.deb
Selecting previously unselected package gcc-6-base:armhf.
(Reading database ... 112000 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack gcc-6-base_6.3.0-18_armhf.deb ...
Unpacking gcc-6-base:armhf (6.3.0-18) ...
Setting up gcc-6-base:armhf (6.3.0-18) ...
# dpkg --remove-architecture armhf
dpkg: error: cannot remove architecture 'armhf' currently in use by the database
# dpkg --remove-architecture armel
# dpkg --print-foreign-architectures
armhf

5.4.5.2. Multi-arkitekturrelaterte endringer

To make multi-arch actually useful and usable, libraries had to be repackaged and moved to an architecture-specific directory so that multiple copies (targeting different architectures) can be installed alongside. Such updated packages contain the “Multi-Arch: same” header field to tell the packaging system that the various architectures of the package can be safely co-installed (and that those packages can only satisfy dependencies of packages of the same architecture). The most important libraries have been converted since the introduction of multi-arch in Debian Wheezy, but there are many libraries that will likely never be converted unless someone specifically requests it (through a bug report for example).
$ dpkg -s gcc-6-base
dpkg-query: error: --status needs a valid package name but 'gcc-6-base' is not: ambiguous package name 'gcc-6-base' with more than one installed instance

Use --help for help about querying packages.
$ dpkg -s gcc-6-base:amd64 gcc-6-base:armhf | grep ^Multi
Multi-Arch: same
Multi-Arch: same
$ dpkg -L libgcc1:amd64 |grep .so
/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
$ dpkg -S /usr/share/doc/gcc-6-base/copyright
gcc-6-base:amd64, gcc-6-base:armhf: /usr/share/doc/gcc-6-base/copyright
Det er ikke verd noe at Multi-Arch: same-pakker må kvalifisere sine navn med sin arkitektur for å være entydig identifiserbare. De har også muligheten til å dele filer med andre forekomster med den samme pakken; dpkg sikrer at alle pakkene har bit-for-bit-identiske filer når de deles. Sist men ikke minst, må alle forekomster av en pakke ha den samme versjonen. De må de oppgraderes sammen.
Multi-arkitekturstøtte gir også noen interessante utfordringer i måten avhengigheter håndteres. Å tilfredsstille en avhengighet krever enten en pakke merket «Multi-Arch: foreign», eller en pakke hvis arkitektur samsvarer med den ene av pakken som inneholder avhengigheten (i denne prosessen med avhengighetsavklaring er arkitekturuavhengige pakker antatt å ha den samme arkitektur som verten). En avhengighet kan også bli svekket ved å tillate ulike arkitekturer å imøtekomme den, med package:any-syntaks, men fremmede pakker kan bare tilfredsstille en slik avhengighet hvis de er merket «Multi-Arch: allowed».