Product SiteDocumentation Site

2.2. Plan główny

Przy twojej współpracy zarząd IT przeprowadził bardziej obszerne badania, ukazujące pewne ograniczenia i definiujące plan migracji na wybrany system Otwartego Źródła — na Debiana.
Znaczącym, zidentyfikowanym ograniczeniem jest to, że dział księgowy używa specyficznego oprogramowania, które działa tylko w systemie Microsoft Windows™. Natomiast laboratorium używa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo, które działa w systemie MacOS X™.
Przegląd sieci komputerowej Falcot Corp

Rysunek 2.1. Przegląd sieci komputerowej Falcot Corp

Przejście na Debiana będzie stopniowe. Mała firma, o ograniczonych środkach, nie zdoła zmienić wszystkiego w ciągu jednej nocy. Na początku, trzeba przeszkolić zespół IT w administracji Debianem. Wtedy zostaną przekształcone serwery, zaczynając od infrastruktury sieciowej (routery, zapory sieciowe, itd.), a następnie usługi użytkownika (udostępnianie plików, WWW, SMTP, itd.). Potem, komputery biurowe będą poddawane stopniowej migracji do Debiana, a w każdym oddziale będą przeprowadzane wewnętrzne szkolenia podczas wprowadzania nowego systemu.