Product SiteDocumentation Site

6.4. Frontends: aptitude, synaptic

APT là một chương trình C ++ có mã chủ yếu nằm trong thư viện chia sẻ libapt-pkg. Sử dụng một thư viện chia sẻ tạo điều kiện cho việc tạo ra các giao diện người dùng (front-end), vì mã có trong thư viện có thể dễ dàng sử dụng lại. Trong lịch sử, apt-get chỉ được thiết kế như là một thử nghiệm cho libapt-pkg nhưng nó đã có thành công vượt ngoài sự mong đợi.

6.4.1. aptitude

aptitude là một chương trình tương tác có thể được sử dụng trong chế độ bán đồ họa trên giao diện console. Bạn có thể duyệt qua danh sách các gói đã cài đặt và sẵn có, tìm kiếm tất cả các thông tin có sẵn, và chọn các gói cài đặt hoặc gỡ bỏ. Chương trình được thiết kế đặc biệt để sử dụng bởi các quản trị viên, do đó những hành vi mặc định của nó thông minh hơn câu lệnhapt-get, và giao diện của nó dễ hiểu hơn nhiều.
Trình quản lý gói aptitude

Hình 6.1. Trình quản lý gói aptitude

When it starts, aptitude shows a list of packages sorted by state (installed, non-installed, or installed but not available on the mirrors — other sections display tasks, virtual packages, and new packages that appeared recently on mirrors). To facilitate thematic browsing, other views are available. In all cases, aptitude displays a list combining categories and packages on the screen. Categories are organized through a tree structure, whose branches can respectively be unfolded or closed with the Enter, [ and ] keys. + should be used to mark a package for installation, - to mark it for removal and _ to purge it (note that these keys can also be used for categories, in which case the corresponding actions will be applied to all the packages of the category). u updates the lists of available packages and Shift+u prepares a global system upgrade. g switches to a summary view of the requested changes (and typing g again will apply the changes), and q quits the current view. If you are in the initial view, this will effectively close aptitude.
Để tìm kiếm một gói, bạn có thể gõ /theo sau bởi một mẫu tìm kiếm. Mẫu này phù hợp với tên của gói, nhưng cũng có thể được áp dụng cho mô tả (nếu trước bởi ~d), đến phần (với ~s) hoặc các đặc điểm tìm kiếm khác được nêu cụ thể trong tài liệu. Các mẫu tương tự có thể dùng để lọc danh sách các gói được hiển thị: gõ phím l (như trong limit) và nhập mẫu.
Quản lý “cờ tự động“ của các gói Debian (xem Phần 6.2.7, “Theo dõi gói cài đặt tự động”) khá dễ dàng với aptitude. Bạn có thể duyệt qua danh sách các gói được cài đặt và đánh dấu các gói như là tự động với Shift+m hoặc để xóa đánh dấu bằng khóa m. “Gói tự động“ được hiển thị với chữ “A“ trong danh sách các gói. Tính năng này cũng cung cấp một cách đơn giản để hình dung các gói được sử dụng trên máy mà không cần có tất cả các thư viện và gói phụ thuộc mà bạn không thực sự quan tâm. Mẫu liên quan có thể được sử dụng với l (để kích hoạt chế độ lọc) là ~ i!~M. Nó chỉ định rằng bạn chỉ muốn xem các gói đã cài đặt (~i) không được đánh dấu là tự động (!~M).

6.4.1.1. Quản lý Khuyến cáo, Đề xuất và Nhiệm vụ

Another interesting feature of aptitude is the fact that it respects recommendations between packages while still giving users the choice not to install them on a case by case basis. For example, the gnome package recommends brasero (among others). When you select the former for installation, the latter will also be selected (and marked as automatic if not already installed on the system). Typing g will make it obvious: brasero appears on the summary screen of pending actions in the list of packages installed automatically to satisfy dependencies. However, you can decide not to install it by deselecting it before confirming the operations.
Lưu ý rằng tính năng theo dõi đề xuất này không áp dụng cho việc nâng cấp. Ví dụ: nếu một phiên bản mới của gnome đề xuất một gói mà nó không được khuyến cáo trước đây, gói sẽ không được đánh dấu để cài đặt. Tuy nhiên, nó sẽ được liệt kê trên màn hình nâng cấp để quản trị viên vẫn có thể chọn nó để cài đặt.
Suggestions between packages are also taken into account, but in a manner adapted to their specific status. For example, since gnome suggests empathy, the latter will be displayed on the summary screen of pending actions (in the section of packages suggested by other packages). This way, it is visible and the administrator can decide whether to take the suggestion into account or not. Since it is only a suggestion and not a dependency or a recommendation, the package will not be selected automatically — its selection requires a manual intervention from the user (thus, the package will not be marked as automatic).
Cũng với tinh thần đó, hãy nhớ rằng aptitude sử dụng thông minh khái niệm về nhiệm vụ. Vì các tác vụ được hiển thị dưới dạng danh mục trong các màn hình của các danh sách gói, bạn có thể chọn một tác vụ đầy đủ để cài đặt hoặc gỡ bỏ, hoặc duyệt qua danh sách các gói được bao gồm trong tác vụ để chọn một tập con nhỏ hơn.

6.4.1.2. Thuật toán Solver tốt hơn

Để kết luận phần này, hãy chú ý rằng aptitude có các thuật toán phức tạp hơn so với apt-get khi giải quyết các tình huống khó khăn. Khi một loạt hành động được yêu cầu và khi những hành động kết hợp này dẫn đến một hệ thống không liên kết, aptitude đánh giá một số kịch bản có thể và trình bày chúng theo thứ tự giảm liên quan. Tuy nhiên, các thuật toán này không phải là không sai sót. May mắn thay, luôn có khả năng tự chọn hành động để thực hiện. Khi hành động hiện tại đã chọn dẫn đến các mâu thuẫn, phần trên của màn hình cho thấy một số gói “bị hỏng“ (và bạn có thể điều hướng trực tiếp đến các gói đó bằng cách nhấn b). Sau đó có thể tự xây dựng một giải pháp cho các vấn đề. Cụ thể, bạn có thể truy cập vào các phiên bản có sẵn khác bằng cách đơn giản chọn gói có Enter. Nếu lựa chọn một trong các phiên bản này giải quyết được vấn đề, bạn nên sử dụng chúng. Khi số gói bị hỏng bị giảm xuống, bạn có thể đi tới màn hình tóm tắt các hành động đang chờ xử lý để kiểm tra lần cuối trước khi áp dụng chúng.

6.4.2. synaptic

synaptic là một trình quản lý gói đồ hoạ cho Debian có giao diện đồ họa rõ ràng và hiệu quả dựa trên GTK + / GNOME. Nhiều bộ lọc sẵn sàng được sử dụng của nó cho phép truy cập nhanh vào các gói mới có sẵn, các gói đã cài đặt, các gói có thể nâng cấp, các gói đã lỗi thời, v.v. Nếu bạn duyệt qua các danh sách này, bạn có thể chọn các hoạt động được thực hiện trên các gói (cài đặt, nâng cấp, xóa, tẩy); Các hoạt động này không được thực hiện ngay lập tức, nhưng đưa vào một danh sách công việc. Một nhấp chuột duy nhất sau đó xác nhận các hoạt động, và chúng sẽ được thực hiện trong một lần.
synaptic Trình quản lý gói

Hình 6.2. synaptic Trình quản lý gói