Product SiteDocumentation Site

A.3. Linux Mint

Linux Mint là (một phần) một bản phân phối duy nhất do cộng đồng duy trì, được hỗ trợ bởi các khoản đóng góp và quảng cáo. Sản phẩm chủ lực của họ dựa trên Ubuntu, nhưng cũng cung cấp phiên bản “Linux Mint Debian Edition“ phát triển liên tục (vì nó dựa trên thử nghiệm Debian). Trong cả hai trường hợp, cài đặt ban đầu bằng cách khởi động một LiveDVD.
The distribution aims at simplifying access to advanced technologies, and provides specific graphical user interfaces on top of the usual software. For instance, Linux Mint relies on Cinnamon instead of GNOME by default (but it also includes MATE as well as Plasma and Xfce); similarly, the package management interface, although based on APT, provides a specific interface with an evaluation of the risk from each package update.
Linux Mint bao gồm một lượng lớn các phần mềm độc quyền để cải thiện trải nghiệm của những người dùng có thể cần đến chúng. Ví dụ: Adobe Flash và trình giải mã đa phương tiện.