Product SiteDocumentation Site

A.4. Knoppix

Phân phối Knoppix thì không cần giới thiệu nhiều. Đây là phân phối phổ biến đầu tiên để cung cấp một LiveCD ; Nói cách khác, một đĩa CD-ROM có khả năng khởi động chạy hệ điều hành Linux mà không cần đĩa cứng - bất kỳ hệ thống nào đã được cài đặt trên máy sẽ không bị ảnh hưởng. Tự động phát hiện các thiết bị có sẵn cho phép phân phối này hoạt động trong hầu hết các cấu hình phần cứng. Đĩa CD-ROM bao gồm hầu hết 2 GB (nén) phần mềm, và phiên bản DVD-ROM thậm chí còn có nhiều hơn.
Combining this CD-ROM to a USB stick allows carrying your files with you, and to work on any computer without leaving a trace — remember that the distribution doesn't use the hard-disk at all. Knoppix uses LXDE (a lightweight graphical desktop) by default, but the DVD version also includes GNOME and Plasma. Many other distributions provide other combinations of desktops and software. This is, in part, made possible thanks to the live-build Debian package that makes it relatively easy to create a LiveCD.
Lưu ý rằng Knoppix cũng cung cấp một trình cài đặt: trước tiên bạn có thể thử bản phân phối như là một LiveCD, sau đó cài đặt nó trên một đĩa cứng để có được hiệu suất tốt hơn.