Product SiteDocumentation Site

8.5. ایجاد حساب‌های کاربری

یکی از اولین اقدامات مدیرسیستم هنگام برپایی یک سیستم ایجاد حساب‌های کاربری است. این کار با استفاده از دستور adduser صورت می‌گیرد که نام کاربری را به عنوان پارامتر دریافت می‌کند.
دستور adduser قبل از ایجاد حساب‌کاربری چند سوال می‌پرسد، اما استفاده از آن بسیار ساده است. فایل پیکربندی آن، /etc/adduser.conf شامل تمام تنظیمات جالب است: از آن می‌توان برای تنظیم ظرفیت دیسک یا quota برای هر کاربر با استفاده از یک قالب پیش‌فرض یا تغییر مکان حساب‌های کاربری استفاده کرد؛ دومی بسیار مورد استفاده است، اما زمانی کاربرد دارد که تعداد فراوانی کاربر وجود دارند که باید روی دیسک‌های مختلف مدیریت شوند، برای نمونه. همچنین می‌توانید پوسته پیش‌فرض مورد استفاده را نیز تغییر دهید.
فرآیند ایجاد یک حساب کاربری محتویات دایرکتوری home کاربر را با استفاده از فایل /etc/skel/ پر می‌کند. این فایل مجموعه‌ای از فایل‌ها و دایرکتوری‌های استاندارد را بوجود می‌آورد.
در برخی موارد، افزودن کاربر یه یک گروه کار مفیدی است (به جز گروه اصلی کاربر) به منظور اینکه مجوزهای بیشتری در اختیار کاربر قرار گیرد. برای نمونه، کاربری که در گروه audio قرار دارد می‌تواند به دستگاه‌های صوتی دسترسی داشته باشد (قسمت بازگشت به مقدمات مجوزهای دسترسی به دستگاه را مشاهده کنید). این عمل با استفاده از دستور adduser user group انجام می‌شود.