Product SiteDocumentation Site

6.7. Å holde systemet oppdatert

Debian-distribusjonen er dynamisk og endrer seg kontinuerlig. Mesteparten av endringene er i Testing og Unstable-versjonene, men selv Stable oppdateres fra tid til annen, for det meste med sikkerhetsrelaterte løsninger. Uansett hvilken versjon av Debian som kjører systemet, er det vanligvis en god idé å holde det oppdatert, slik at du får nytte av nyere videreutviklinger og feilrettinger.
Det er selvfølgelig mulig å kjøre et verktøy jevnlig for å se etter tilgjengelige oppdateringer og kjøre oppgraderinger. Slike repeterende oppgaver er kjedelige, spesielt når det må utføres på flere maskiner. Heldigvis, som for mange repeterende oppgaver, kan de delvis automatiseres. Et sett med verktøy er allerede utviklet til det formålet.
Det første av disse verktøyene er apticron, i pakken med samme navn. Den kjører et skript daglig cron). Skriptet oppdaterer listen over tilgjengelige pakker, og hvis noen installerte pakker ikke er i den nyeste versjonen, sender den en e-post med en liste over disse pakkene sammen med de endringene som er gjort i de nye versjonene. Selvfølgelig er denne pakken hovedsakelig rettet mot brukere av Debian Stable, siden de daglige e-postene ville være svært lange for de versjoner av Debian som har et raskere tempo. Når oppdateringer er tilgjengelige, laster apticron dem ned automatisk. De blir ikke installert - for det må administrator fortsatt gjøre - men å ha pakkene allerede nedlastet og tilgjengelig lokalt (i APTs hurtiglager) blir jobben raskere.
Administrators in charge of several computers will no doubt appreciate being informed of pending upgrades, but the upgrades themselves are still as tedious as they used to be. Periodic upgrades can be enabled: it uses a systemd timer unit or cron. If systemd is not installed the /etc/cron.daily/apt-compat script (in the apt package) comes in handy. This script is run daily (and non-interactively) by cron. To control the behavior, use APT configuration variables (which are therefore stored in a file /etc/apt/apt.conf.d/10periodic). The main variables are:
APT::Periodic::Update-Package-Lists
Dette alternativet lar deg angi frekvensen (i dager) for hvor ofte pakkelistene blir oppdatert. apticron-brukere kan klare seg uten denne variabelen, ettersom apticron allerede utfører denne oppgaven.
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages
Igjen, dette alternativet indikereren frekvens (i dager), denne gangen for nedlastingen av selve pakkene. En gang til, apticron-brukere vil ikke trenge dem.
APT::Periodic::AutocleanInterval
Dette alternativet omfatter en funksjon som apticron ikke har. Den styrer hvor ofte avleggse pakker (de som ikke er referert til av noen distribusjoner lenger) blir fjernet fra APTs hurtiglager. Dette holder APT hurtiglager på en rimelig størrelse, og betyr at du ikke trenger å bekymre deg for den oppgaven.
APT::Periodic::Unattended-Upgrade
Med dette valget aktivert, vil det daglige skriptet kjøre unattended-upgrade (fra unattended-upgrades-pakken) som - som navnet antyder - kan automatisere oppgraderingsprosessen for noen pakker (som standard tar det bare vare på sikkerhetsoppdateringer, men dette kan tilpasses i /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades). Merk at dette valget kan settes ved hjelp av debconf ved å kjøre dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades.
Other options can allow you to control the cache cleaning behavior with more precision. They are not listed here, but they are described in the /usr/lib/apt/apt.systemd.daily script.
These tools work very well for servers, but desktop users generally prefer a more interactive system. The package gnome-packagekit provides an icon in the notification area of desktop environments when updates are available; clicking on this icon then runs gpk-update-viewer, a simplified interface to perform updates. You can browse through available updates, read the short description of the relevant packages and the corresponding changelog entries, and select whether to apply the update or not on a case-by-case basis.
Oppgradering med gpk-update-viewer

Figur 6.3. Oppgradering med gpk-update-viewer

This tool is no longer installed in the default GNOME desktop. The new philosophy is that security updates should be automatically installed, either in the background or, preferably, when you shutdown your computer so as to not confuse any running application.