Product SiteDocumentation Site

Rozdział 3. Analiza istniejącej konfiguracji i migracja

3.1. Współistnienie w heterogenicznych środowiskach
3.1.1. Integracja z maszynami Windows
3.1.2. Integracja z maszynami OS X
3.1.3. Integracja z innymi maszynami Linux /Unix
3.2. Jak migrować
3.2.1. Ankieta i identyfikacja usług
3.2.2. Tworzenie kopii zapasowej dla konfiguracji
3.2.3. Przejmowanie (na własność) istniejącego serwera Debiana
3.2.4. Instalowanie Debiana
3.2.5. Instalowanie i konfigurowanie wybranych usług
Wszelkie ogólne przeglądy systemu komputerowego powinny brać pod uwagę istniejący system. Umożliwia to ponowne wykorzystanie dostępnych zasobów w jak największym stopniu i gwarantuje interoperacyjność różnych elementów wchodzących w skład systemu. To studium wprowadzi rodzajowy ramy, którymi można się kierować przy jakiejkolwiek migracji infrastruktury komputerowej do Linuksa.

3.1. Współistnienie w heterogenicznych środowiskach

Debian bardzo dobrze integruje się ze wszystkimi typami istniejących środowisk i dobrze współgra z innym systemem operacyjnym. Ta niemal doskonała harmonia jest spowodowana presją rynku który wymaga, aby wydawcy oprogramowania opracowywali programy zgodne ze standardami. Zgodność ze standardami pozwala administratorom na przełączanie się pomiędzy programami: klientami lub serwerami, nieodpłatnie lub odpłatnie.

3.1.1. Integracja z maszynami Windows

Protokół SMB/CIFS Samby zapewnia wsparcie znakomitej komunikacji w kontekście Windowsa. Dzieli pliki i kolejki wydruku z klientem Windowsa i zawiera oprogramowanie, które pozwala maszynie linuksowej używać zasobów, które są na serwerach Windowsa.

3.1.2. Integracja z maszynami OS X

Maszyny OS X dostarczają, i potrafią używać, usług sieciowych, takich jak serwery plików i współdzielenie drukarek. Te usługi są publikowane w lokalnej sieci komputerowej, co pozwala innym maszynom na wykrywanie ich i używanie bez żadnej ręcznej konfiguracji, za pomocą implementacji Bonjour z pakietu protokołu ZeroConf. Debian zawiera inną implementację, o nazwie Avahi, która dostarcza tej samej funkcjonalności.
W odwrotnym kierunku, demon Netatalk może być użyty do dostarczania plików serwerowych do maszyn OS X przez sieć komputerową. Implementuje on protokół AFP (AppleShare), jak też wymagane notyfikacje, aby serwer mógł być automatycznie wykrywalny przez klientów OS X.
Starsze sieci komputerowe Mac (przed OS X) używały innego protokołu, o nazwie AppleTalk. Netatalk także dostarcza protokołu AppleTalk środowiskom maszyn, które używają tego protokołu (w rzeczywistości, zaczęło się to jako implementacja tego protokołu). Takie podejście zapewnia działanie serwera plików i kolejek drukowania, jak też serwera czasu (synchronizację zegara). Jego funkcja rutera pozwala na korelację z sieciami komputerowymi AppleTalk.

3.1.3. Integracja z innymi maszynami Linux /Unix

Wreszcie, protokoły NFS i NIS, obydwa załączone w istniejącej konfiguracji, gwarantują interakcję z systemami Unix. Protokół NFS zapewnia funkcjonalność serwera plików, podczas gdy protokół NIS tworzy katalogi użytkowników. Warstwa drukowania BSD, używana przez większość systemów uniksowych, umożliwia również współdzielenie kolejek wydruku.
Współistnienie Debiana z systemami OS X, Windows i Unix

Rysunek 3.1. Współistnienie Debiana z systemami OS X, Windows i Unix