Product SiteDocumentation Site

Chương 16. Kết luận: Tương lai Debian

16.1. Sự phát triển Sắp tới
16.2. Tương lai Debian
16.3. Tương lai của Cuốn sách này
Câu chuyện của Công ty Falcot kết thúc với chương cuối này; nhưng Debian vẫn còn đó, và tương lai chắc chắn sẽ mang lại nhiều bất ngờ thú vị.

16.1. Sự phát triển Sắp tới

Các tuần (hay tháng) trước một phiên bản của Debian phát hành, Người quản lý Phát hành chọn một mã (codename) cho phiên bản tiếp. Bây giờ Debian phiên bản 8 đã hết, các nhà phát triển đã và đang bận làm việc trên phiên bản tiếp theo, mã là Stretch
Chưa có một danh sách chính thức cho kế hoạch thay đổi, và Debian không bao giờ hứa hẹn về các mục tiêu kỹ thuật của phiên bản phát hàng sắp tới. Tuy nhiên, một vài xu hướng phát triển đã có thể được lưu ý, và chúng tôi có thể sẽ đặt cược vào những gì có thể xảy ra (hoặc không).
Để cải thiện an ninh và tính tin cậy, hầu hết (nếu không phải tất cả) các gói sẽ được đóng gói theo chuẩn; có nghĩa là, bạn có thể xây dựng lại các gói nhị phân giống hệt nó từ gói mã nguồn, điều này cho phép mọi người xác minh rằng không có sự giả mạo xảy ra trong quá trình đóng gói.
Trong một chủ đề có liên quan, đã có rất nhiều nỗ lực về việc cải thiện an ninh theo mặc định, và giảm nhẹ cả tấn công "truyền thống" và các mối đe dọa mới ngụ ý bằng cách giám sát khối lượng.
Tất nhiên, tất cả các bộ phần mềm chính sẽ có một bản phát hành lớn. Phiên bản mới nhất của máy tính để bàn khác nhau sẽ mang lại khả năng sử dụng tốt hơn và tính năng mới. Ví dụ như Wayland, trình máy chủ hểin thị mới đang được phát triển để thay thế X11 với một thay thế hiện đại hơn, sẽ có sẵn (mặc dù có lẽ không phải mặc định) cho ít nhất một số môi trường làm việc.
Một tính năng mới của phần mềm bảo trì lưu trữ, “bikesheds”, sẽ cho phép các nhà các phát triển để kho phần mềm gói phần mềm chuyên dụng máy chủ lưu trữ ở ngoài kho chính; Điều này sẽ cho phép cả các kho cá nhân, khi các kho chưa sẵn sàng để đi vào kho chính, kho phần mềm có chỉ một đối tượng rất nhỏ, tạm thời kho để thử nghiệm những ý tưởng mới, và chỉ như vậy.