Product SiteDocumentation Site

16.3. Tương lai của Cuốn sách này

Chúng tôi muốn cuốn sách này để phát triển tinh thần của các phần mềm tự do. Do đó chúng tôi hoan nghênh những đóng góp, nhận xét, góp ý và cả phê bình. Xin vui lòng phản hồi trực tiếp cho họ là Raphaël () hoặc Roland (). Với thông tin phản hồi hữu dụng, hãy mở báo cáo lỗi đối với gói Debian debian-hankbook. Các trang web sẽ được sử dụng để thu thập tất cả thông tin liên quan đến sự phát triển, và bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn làm thế nào để đóng góp, đặc biệt nếu bạn muốn dịch cuốn sách này để làm cho nó có sẵn ở một khu vực lớn hơn so với ngày hôm nay.
Chúng tôi đã cố gắng để tích hợp hầu hết những kinh nghiệm tại Debian đã dạy chúng tôi, vì vậy bất cứ ai cũng có thể sử dụng phân phối này và tận dụng lợi thế tốt nhất của nó càng sớm càng tốt. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này góp phần làm cho Debian ít lộn xộn và phổ biến hơn, và chúng tôi hoan nghênh các giới thiệu xung quanh nó!
Chúng tôi muốn kết luận trên một lưu ý cá nhân. Viết (và dịch) cuốn sách này đã mất một số lượng đáng kể thời gian ra khỏi hoạt động chuyên nghiệp thông thường của chúng tôi. Vì chúng tôi vừa là cả nhà tư vấn tự do, bất kỳ nguồn thu nhập mới nào cũng cho phép chúng tôi tự do dành nhiều thời gian để cải tiến Debian; Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ thành công và đóng góp cho điều này. Trong thời gian chờ đợi, hãy tự do giữ lại dịch vụ của chúng tôi!
Hẹn gặp lại bạn!