Product SiteDocumentation Site

8.6. Skallomgivelser

Kommandotolker (eller skjell) kan være en brukers første kontaktpunkt med datamaskinen, og de må derfor være ganske vennlige. De fleste av dem bruker initialiseringsskript som tillater oppsett av hvordan de virker (automatisk fullføring, ledetekst, etc.).
bash, standardskjellet bruker /etc/bash.bashrc-initialiseringskriptet «interaktive» skall, og /etc/profile for «login» skall.
For bash er det nyttig å aktivisere «automatisk fullføring» i /etc/bash.bashrc-filen (ganske enkelt avkommentere noen få linjer).
I tillegg til disse vanlige skriptene, kan hver bruker opprette sin egen ~/.bashrc, og ~/.bash_profile for å sette opp sine skall. De mest vanlige endringer er å tilføye aliaser. Det er ord som automatisk erstattes når en kommando utføres, som gjør det raskere å bruke den kommandoen. For eksempel kan du opprette la-aliaset for kommandoen ls -la | less. Så trenger du bare å skrive la for å se igjennom innholdet i en mappe i detalj.
Oppsett av standard miljøvariabler er en viktig del av skalloppsett. Når vi ser bort fra variablene som er spesifikke for et skall, er det best å plassere dem i /etc/environment-filen, siden den brukes av de ulike programmene som sannsynligvis starter en skalløkt. Variabler som vanligvis er angitt der, inkluderer ORGANIZATION, som vanligvis inneholder navnet på et kompani eller en organisasjon, og HTTP_PROXY, som indikerer eksistensen og plasseringen av en HTTP-mellomtjener.