Product SiteDocumentation Site

Słowo wstępne

Linux zyskuje na sile od wiele już lat, a jego rosnąca popularność skłania coraz więcej użytkowników do przejścia na ten system operacyjny. Pierwszym krokiem na tej drodze jest wybranie dystrybucji. Jest to ważna decyzja, ponieważ każda z dystrybucji ma swoją specyfikę, a przyszłych kosztów migracji można uniknąć, jeżeli na początku podejmie się właściwą decyzję.
Debian GNU/Linux jest "rdzenną" dystrybucją Linuksa. Odpowiada ona potrzebom większości użytkowników. Celem tej książki jest pokazanie wielu aspektów tej dystrybucji tak, aby można było podjąć świadomą decyzję przy jej wyborze.

1. Dlaczego Ta książka?

Linux has gathered a fair amount of media coverage over the years; it mostly benefits the distributions supported by a real marketing department — in other words, company-backed distributions (Ubuntu, Red Hat, SUSE, and so on). But Debian is far from being a marginal distribution; multiple studies have shown over the years that it is widely used both on servers and on desktops. This is particularly true among webservers where Debian and Ubuntu are the leading Linux distributions.
Celem tej książki jest pomóc czytelnikowi odkryć tę dystrybucję. Mamy nadzieję podzielić się doświadczeniem, które zebraliśmy od czasu dołączenia do projektu jako twórcy i współpracownicy w 1998 roku (Raphaël) i 2000 roku (Roland). Przy odrobinie szczęścia nasz entuzjazm będzie się udzielał, i może Ty, drogi /droga czytelniku /czytelniczko, także kiedyś do nas dołączysz…
Pierwsze wydanie tej książki (w 2004 roku) służyło wypełnieniu luki: była to pierwsza francuskojęzyczna książka skupiająca się wyłącznie na Debianie. W tamtym czasie napisano wiele książek na ten temat zarówno dla czytelników francusko-, jak i anglojęzycznych. Niestety, prawie żadna z nich nie została zaktualizowana i dzisiaj znów znajdujemy się w sytuacji, w której możemy znaleźć zaledwie kilka dobrych książek na temat Debiana. Mamy nadzieję, że ta książka, będąca pierwszym tłumaczeniem na język angielski (jest też wiele tłumaczeń z języka angielskiego na różne inne języki), wypełni powstałą lukę i pomoże wielu użytkownikom.