Product SiteDocumentation Site

5.5. Współistnienie z innymi systemami pakietowania

Pakiety Debiana nie są jedynymi pakietami używanymi w świecie Wolnego oprogramowania. Głównym konkurentem jest format RPM używany w dystrybucji Red Hat Linuks i jego pochodnych. Red Hat jest bardzo popularną, komercyjną dystrybucją. Z tego powodu oprogramowanie dostarczane przez inne firmy często jest oferowane jako pakiety RPM, a nie Debiana.
W tym przypadku należy zdawać sobie sprawę, że program rpm, obsługujący pakiety RPM, jest dostępny jako pakiet Debiana, więc możliwe jest używanie tego formatu pakietów w Debianie. Niemniej jednak trzeba uważać i ograniczyć te manipulacje do wydobycia informacji z pakietu lub sprawdzenia jego spójności. Prawdę mówiąc, używanie rpm do instalacji RPM w Debianie jest nierozsądne; RPM używa własnej bazy danych, oddzielnej od rodzimego oprogramowania (takiego jak dpkg). Z tego powodu zapewnienie współistnienia dwóch systemów pakietowania jest niemożliwe.
Z drugiej strony, narzędzie alien pozwala konwertować pakiety RPM na pakiety Debiana i vice versa.
$ fakeroot alien --to-deb phpMyAdmin-4.7.5-2.fc28.noarch.rpm
phpmyadmin_4.7.5-3_all.deb generated
$ ls -s phpmyadmin_4.7.5-3_all.deb
  4356 phpmyadmin_4.7.5-3_all.deb
You will find that this process is extremely simple. You must know, however, that the package generated does not have any dependency information, since the dependencies in the two packaging formats don't have systematic correspondence. The administrator must thus manually ensure that the converted package will function correctly, and this is why Debian packages thus generated should be avoided as much as possible. Fortunately, Debian has the largest collection of software packages of all distributions, and it is likely that whatever you seek is already in there.
Looking at the man page for the alien command, you will also note that this program handles other packaging formats, especially the one used by the Slackware distribution (it is made of a simple tar.gz archive).
The stability of the software deployed using the dpkg tool contributes to Debian's fame. The APT suite of tools, described in the following chapter, preserves this advantage, while relieving the administrator from managing the status of packages, a necessary but difficult task.