Product SiteDocumentation Site

5.5. Sameksistens med andre pakkesystemer

Debian-pakker er ikke de eneste programvarepakker som brukes i fri programvareverden. Den viktigste konkurrent er RPM-formatet til Red Hat Linux-distribusjon og dens mange derivater. Red Hat er en veldig populær, kommersiell distribusjon. Det er derfor vanlig at programvare levert av tredjeparter blir tilbudt som RPM-pakker i stedet for Debian.
I dette tilfellet skal du vite at programmet rpm, som behandler RPM-pakker, er tilgjengelig som en Debian-pakke, så det er mulig å bruke dette pakkeformatet på Debian. Imidlertid bør forsiktighet utvises for å begrense disse håndteringene med å trekke ut informasjon fra en pakke, eller for å få bekreftet integriteten. Det er sant nok urimelig å bruke rpm for å installere en RPM i et Debian-system; RPM bruker sin egen database, atskilt fra lokal programvare (for eksempel dpkg). Dette er grunnen til at det ikke er mulig å sikre en stabil sameksistens av to pakkesystemer.
På den annen side, alien-verktøyet kan konvertere RPM-pakker til Debian-pakker og vice versa.
$ fakeroot alien --to-deb phpMyAdmin-4.7.5-2.fc28.noarch.rpm
phpmyadmin_4.7.5-3_all.deb generated
$ ls -s phpmyadmin_4.7.5-3_all.deb
  4356 phpmyadmin_4.7.5-3_all.deb
Du vil finne at denne prosessen er svært enkel. Du må imidlertid vite at pakken som genereres ikke har noen informasjon om avhengighet, siden avhengigheter i de to pakkeformater ikke har systematisk samsvar. Administratoren må derfor manuelt sørge for at den konverterte pakken vil fungere på riktig måte, og dette er grunnen til Debian-pakker generert slik bør unngås så mye som mulig. Heldigvis har Debian den største samlingen av programvarepakker av alle distribusjoner, og det er sannsynlig at uansett hva du leter etter, er det allerede der.
Ser du på manualsiden for alien-kommandoen, vil du legge merke til at dette programmet håndterer andre pakkeformater, spesielt de som brukes av Slackware-distribusjonen (som består av et enkelt tar.gz-arkiv).
Stabiliteten av programvare som er rullet ut med dpkg-verktøyet bidrar til Debians berømmelse. APT-verktøypakken, beskrevet i neste kapittel, beholder denne fordelen, samt sparer administratoren fra å håndtere pakkenes status – en nødvendig, men vanskelig oppgave.