Product SiteDocumentation Site

6.3. Kommandoen apt-cache

apt-cache-kommandoen kan vise mye av den informasjonen som er lagret i APTs interne database. Denne informasjonen er en slags buffer siden den er samlet inn fra ulike kilder oppført isources.list-filen. Dette skjer under apt update-operasjonen.
apt-cache-kommandoen kan gjøre søkeordbaserte pakkesøk med apt-cache search keyword. Den kan også vise topptekstene til tilgjengelige pakkeversjoner med apt-cache show pakke. Denne kommandoen gir pakkens beskrivelse, avhengigheter, navnet på dens vedlikehold, etc. Merk at apt search, apt show, aptitude search, aptitude show virker på samme måte.
Enkelte funksjoner brukes mer sjelden. For eksempel viser apt-cache policy prioriteringene av pakkekilder så vel som de individuelle pakkene. Et annet eksempel er apt-cache dumpavail som viser topptekstene til alle tilgjengelige versjoner av alle pakker. apt-cache pkgnames viser listen over alle de pakkene som vises minst én gang i hurtiglageret.