Product SiteDocumentation Site

6.3. Komenda apt-cache

The apt-cache command can display much of the information stored in APT's internal database. This information is a sort of cache since it is gathered from the different sources listed in the sources.list file. This happens during the apt update operation.
The apt-cache command can do keyword-based package searches with apt-cache search keyword. It can also display the headers of the package's available versions with apt-cache show package. This command provides the package's description, its dependencies, the name of its maintainer, etc. Note that apt search, apt show, aptitude search, aptitude show work in the same way.
Niektóre funkcje są rzadziej używane. Na przykład apt-cache policy wyświetla zarówno priorytety źródeł pakietów i pojedynczych pakietów. Kolejnym przykładem jest apt-cache dumpavail, która wyświetla nagłówki wszystkich dostępnych wersji wszystkich pakietów. apt-cache pkgnames wyświetla listę wszystkich pakietów, które choć raz pojawiają się w pamięci podręcznej.