Product SiteDocumentation Site

A.4. Knoppix

Knoppix-distribusjon trenger knapt en introduksjon. Den var den første populære distribusjonen til å gi en LiveCD; med andre ord, en oppstartbar CD-ROM som kjører et nøkkelferdig Linux-system uten krav om harddisk - og lar ethvert system som allerede er installert på maskinen stå urørt. Automatisk registrering av tilgjengelige enheter gjør at denne distribusjonen fungerer på de fleste datamaskinoppsett. CD-ROM-en inkluderer nesten 2 GB (komprimert) programvare, og DVD-ROM-versjonen har enda mer.
Combining this CD-ROM to a USB stick allows carrying your files with you, and to work on any computer without leaving a trace — remember that the distribution doesn't use the hard-disk at all. Knoppix uses LXDE (a lightweight graphical desktop) by default, but the DVD version also includes GNOME and Plasma. Many other distributions provide other combinations of desktops and software. This is, in part, made possible thanks to the live-build Debian package that makes it relatively easy to create a LiveCD.
Merk at Knoppix også har et installasjonsprogram: Du kan først prøve distribusjonen som en LiveCD, deretter installere den på en harddisk for å få bedre ytelse.