Product SiteDocumentation Site

Rozdział 1. Projekt Debian

1.1. Co to jest Debian?
1.1.1. Wieloplatformowy system operacyjny
1.1.2. Jakość Wolnego Oprogramowania
1.1.3. Ramy prawne: Organizacja non-profit
1.2. Dokumenty założycielskie
1.2.1. Zobowiązanie wobec użytkowników
1.2.2. Wytyczne Debiana Dotyczące Wolnego Oprogramowania (ang. The Debian Free Software Guidelines)
1.3. Wewnętrzne prace w projekcie Debian
1.3.1. Twórcy Debiana (ang. the Debian Developers)
1.3.2. Aktywna rola użytkowników
1.3.3. Zespoły i Pod-Projekty
1.4. Przeglądaj Nowiny Debiana
1.5. Rola dystrybucji
1.5.1. The Installer: debian-installer
1.5.2. Biblioteka Oprogramowania
1.6. Cykl życiowy Wydania
1.6.1. The Eksperymentalna Stan
1.6.2. Status Niestabilna
1.6.3. Migration to Testing
1.6.4. The Promotion from Testing to Stable
1.6.5. The Oldstable and Oldoldstable Status
Zanim zagłębimy się bezpośrednio w technologię, przyjrzyjmy się temu, czym jest w istocie Projekt Debian; przyjrzyjmy się jego celom, środkom, i działaniom.

1.1. Co to jest Debian?

Debian jest dystrybucją GNU/Linux. Co to jest dystrybucja — wyjaśnimy bardziej szczegółowo w: Sekcja 1.5, „Rola dystrybucji”; na razie stwierdzimy po prostu, że jest to kompletny system operacyjny, łącznie z oprogramowaniem i systemami do instalacji i zarządzania, a to wszystko oparte jest na jądrze Linuksa i wolnym oprogramowaniu (szczególnie tym, które pochodzi z projektu GNU).
Ian Murdock, tworząc Debiana w 1993 roku pod przewodnictwem FSF (ang. Free Software Foundation — fundacja wolnego oprogramowania), miał jasno wyznaczone cele, które wyłożył w Manifeście Debiana. Wolny system operacyjny, w zamierzeniu, powinien mieć dwie zasadnicze cechy: po pierwsze, powinien być systemem o wysokiej jakości, tworzonym z największą starannością, aby był wart jądra Linuksa; po drugie, powinien być dystrybucją niekomercyjną, a przy tym na tyle wiarygodną, aby konkurować z dystrybucjami komercyjnymi. Te dwa ambitne cele, zdaniem Murdock'a, mogą być osiągnięte tylko poprzez otwarcie procesu tworzenia Debiana, podobnie jak to było w przypadku Linuksa i projektu GNU. Partnerskie, wzajemne przeglądy postępów pracy nad Debianem powinny stale udoskonalać ten produkt.

1.1.1. Wieloplatformowy system operacyjny

Debian, remaining true to its initial principles, has had so much success that, today, it has reached a tremendous size. The 12 architectures offered cover 10 hardware architectures and 2 kernels (Linux and FreeBSD, although the FreeBSD-based ports are not part of the set of officially supported architectures). Furthermore, with more than 25,000 source packages, the available software can meet almost any need that one could have, whether at home or in the enterprise.
The sheer size of the distribution can be inconvenient: it is really unreasonable to distribute 14 DVD-ROMs to install a complete version on a standard PC… This is why Debian is increasingly considered as a “meta-distribution”, from which one extracts more specific distributions intended for a particular public: Debian-Desktop for traditional office use, Debian-Edu for education and pedagogical use in an academic environment, Debian-Med for medical applications, Debian-Junior for young children, etc. A more complete list of the subprojects can be found in the section dedicated to that purpose, see Sekcja 1.3.3.1, „Istniejące Pod-Projekty Debiana”.
Te częściowe widoki Debiana są ujęte w dobrze zdefiniowane ramy programistyczne, co gwarantuje bezproblemową kompatybilność pomiędzy różnymi "sub-dystrybucjami". Wszystkie z nich przestrzegają ogólnych zasad planowania, przeznaczonych dla wydań nowych wersji. Ponieważ są zbudowane na tych samych podstawach, mogą być łatwo rozszerzane, kompletowane i spersonalizowane za pomocą aplikacji dostępnych w repozytoriach Debiana.
Wszystkie narzędzia Debiana działają w tym kierunku: debian-cd pozwala na utworzenie zestawu płyt CD-ROM ze wstępnie wybranym zestawem pakietów; debian-installer jest instalatorem modułowym, i dzięki temu jest łatwy do zaadoptowania do specjalnych potrzeb; APT będzie instalował pakiety o różnym pochodzeniu, a przy tym będzie gwarantował ich całkowitą spójność z systemem.

1.1.2. Jakość Wolnego Oprogramowania

Debian postępuje zgodnie ze wszystkimi zasadami Wolnego Oprogramowania, a jego nowe wersje nie są wydawane do czasu, aż wszystko jest w pełni gotowe. Twórcy Debiana (ang. developers) nie żyją pod presją zestawu terminów, nie mają ustalonego ostatecznego terminu dla wydania. Ludzie często skarżą się na długi okres czasu, jaki upływa pomiędzy kolejnymi, stabilnymi wydaniami Debiana. To jednak tylko wzmacnia opinię o legendarnej wręcz wiarygodności Debiana: długie miesiące testów są rzeczywiście niezbędne, aby pełna dystrybucja otrzymała etykietę "stabilna".
Debian jest bezkompromisowy, jeśli chodzi o jakość: wszystkie znane błędy krytyczne są rozwiązywane (poprawiane) w dowolnej nowej wersji, nawet jeśli to wymaga wstępnego opóźnienia daty wydania wobec wcześniejszych prognoz.

1.1.3. Ramy prawne: Organizacja non-profit

Debian, pod względem prawnym, jest projektem zarządzanym przez amerykańskie stowarzyszenie non-profit, które oparte jest na pracy wolontariuszy. Projekt ma około tysiąca twórców Debiana, lecz łączy ze sobą o wiele większą liczbę współpracowników (tłumaczy, osób, które tworzą raporty o błędach systemowych, artystów, twórców okazjonalnych, itd.).
Aby prowadzić swoją owocną misję, Debian posiada w Internecie dużą infrastrukturę wielu połączonych ze sobą serwerów, oferowanych przez licznych sponsorów.