Product SiteDocumentation Site

1.4. Følg med på Debian-nyhetene

Som allerede nevnt, utvikles Debian-prosjektet på en svært distribuert og veldig organisk måte. Som en konsekvens, kan det være vanskelig til tider å holde tritt med hva som skjer i prosjektet, uten å bli overveldet med en uendelig flom av meldinger.
Hvis du bare vil ha de viktigste nyhetene om Debian, bør du sannsynligvis abonnere på -listen. Dette er en lav-trafikkert liste (rundt et dusin meldinger i året), og gir bare de viktigste kunngjøringene, slik som tilgjengeligheten av en ny stabil utgivelse, valget av ny prosjektleder, eller den årlige Debian-konferansen.
More general (and regular) news about Debian are sent to the list. The traffic on this list is quite reasonable too (usually around a handful of messages a month), and it includes the semi-regular “Debian Project News”, which is a compilation of various small bits of information about what happens in the project.
For mer informasjon om utviklingen av Debian, og hva som skjer over tid i ulike gruppene, er det også -listen. Som navnet tilsier, er kunngjøringene der trolig mest interessant for utviklere, men det gir også andre interesserte mulighet til å holde et øye med hva som skjer mer konkret enn akkurat når en stabil versjon er sluppet, mens gir nyheter om synlige resultater for brukerne, gir nyheter om hvordan disse resultatene blir produsert. Som en sidekommentar kan det nevnes at «d-d-a» (som den noen ganger kalles) er den eneste listen som Debian-utviklere må abonnere på.
Debian's official blog (bits.debian.org) is also a good source of information. It conveys most of the interesting news that are published on the various mailing lists that we already covered and other important news contributed by community members. Since all Debian developers can contribute these news when they think they have something noteworthy to make public, Debian's blog gives a valuable insight while staying rather focused on the project as a whole.
A more informal source of information can also be found on Planet Debian, which aggregates articles posted by Debian contributors on their respective blogs. While the contents do not deal exclusively with Debian development, they provide a view into what is happening in the community and what its members are up to.
Prosjektet er også godt representert på sosiale medier. Mens Debian bare har en offisiell deltakelse på plattformer bygget med fri programvare (som Identi.ca mikrobloggingsplattformen, drevet av pump.io), er det mange Debianbidragsytere som gir liv til Twitter-kontoer, sider på Facebook, Google+, og mer.