Product SiteDocumentation Site

1.4. Follow Debian News

Như đã đề cập đến, dự án Debian phát triển theo hướng phân tán và rất có tổ chức. Hệ quả là, nhiều khi khó có thể bắt kịp với những việc xảy ra với dự án mà không ngập trong cơn lũ thông báo không bao giờ ngừng.
Nếu bạn chỉ muốn biết những thông tin quan trọng nhất về Debian, bạn nên subscribe vào list. Đây là một mailing list có lượng trao đổi thấp (khoảng 12 tin nhắn mỗi năm), và chỉ đưa ra những thông báo quan trọng nhất, như một bản ổn định mới được phát hành, việc chọn ra một lãnh đạo dự án mới, hay các Hội nghị Debian thường niên.
More general (and regular) news about Debian are sent to the list. The traffic on this list is quite reasonable too (usually around a handful of messages a month), and it includes the semi-regular “Debian Project News”, which is a compilation of various small bits of information about what happens in the project.
Để biết thêm thông tin về sự phát triển của Debian và công tác hoạt động tại các team khác nhau, truy cập mailing list . Đúng như tên gọi, thông báo trong list có thể thú vị đối với các developer, nhưng cũng có thể thú vị đối với những bên muốn theo dõi cụ thể những việc xảy ra hơn là chỉ đợi bản ổn định được phát hành. Trong khi cung cấp tin tức về các kết quả mà người dùng có thể thấy được, đưa ra tin tức về cách mà những kết quả đó được tạo ra. Đáng lưu ý là “d-d-a” (như cách nó thường được ám chỉ) là mailing list duy nhất mà các Debian developer buộc phải subscribe.
Debian's official blog (bits.debian.org) is also a good source of information. It conveys most of the interesting news that are published on the various mailing lists that we already covered and other important news contributed by community members. Since all Debian developers can contribute these news when they think they have something noteworthy to make public, Debian's blog gives a valuable insight while staying rather focused on the project as a whole.
A more informal source of information can also be found on Planet Debian, which aggregates articles posted by Debian contributors on their respective blogs. While the contents do not deal exclusively with Debian development, they provide a view into what is happening in the community and what its members are up to.
Dự án cũng có đại diện trên các mạng xã hội. Trong khi Debian chỉ có mặt chính thức trên các nền tảng xây dựng bằng phần mềm miễn phí (như nền tảng microblogging Identi.ca, cung cấp bởi pump.io), còn có nhiều cộng tác viên Debian quản lý các tài khoản Twitter, trang Facebook, Google+, vân vân...