Product SiteDocumentation Site

Rozdział 5. System pakietowania: narzędzia oraz podstawowe zasady

5.1. Struktura pakietu binarnego
5.2. Meta-informacje pakietu
5.2.1. Opis: plik control
5.2.2. Skrypty konfiguracyjne
5.2.3. Sumy kontrolne, lista plików konfiguracyjnych
5.3. Struktura Pakietu Źródłowego
5.3.1. Format
5.3.2. Usage within Debian
5.4. Manipulating Packages with dpkg
5.4.1. Instalowanie pakietów
5.4.2. Usuwanie pakietu
5.4.3. Querying dpkg's Database and Inspecting .deb Files
5.4.4. dpkg's Log File
5.4.5. Multi-Arch Support
5.5. Współistnienie z innymi systemami pakietowania
Jako administrator systemu Debian, będziesz regularnie używać pakietów .deb, ponieważ zawierają one spójne jednostki funkcjonalne (aplikacje, dokumentację, itp), których instalacja i konserwacja ułatwiają pracę. Dobrym pomysłem jest więc wiedzieć, czym one są i jak z nich korzystać.
Ten rozdział opisuje strukturę i zawartość pakietów "binarnych" oraz "źródłowych". Pierwsze z nich, pliki .deb. są bezpośrednio używane przez dpkg, natomiast drugie zawierają kod źródłowy, jak również instrukcje do budowania pakietów binarnych.

5.1. Struktura pakietu binarnego

The Debian package format is designed so that its content may be extracted on any Unix system that has the classic commands ar, tar, and xz (sometimes gzip or bzip2). This seemingly trivial property is important for portability and disaster recovery.
Imagine, for example, that you mistakenly deleted the dpkg program, and that you could thus no longer install Debian packages. dpkg being a Debian package itself, it would seem your system would be done for... Fortunately, you know the format of a package and can therefore download the .deb file of the dpkg package and install it manually (see sidebar NARZĘDZIA dpkg, APT i ar). If by some misfortune one or more of the programs ar, tar or gzip/xz/bzip2 have disappeared, you will only need to copy the missing program from another system (since each of these operates in a completely autonomous manner, without dependencies, a simple copy will suffice). If your system suffered some even more outrageous fortune, and even these don't work (maybe the deepest system libraries are missing?), you should try the static version of busybox (provided in the busybox-static package), which is even more self-contained, and provides subcommands such as busybox ar, busybox tar and busybox xz.
Spójrz na zawartość .deb file:
$ ar t dpkg_1.18.24_amd64.deb
debian-binary
control.tar.gz
data.tar.xz
$ ar x dpkg_1.18.24_amd64.deb
$ ls
control.tar.gz  data.tar.xz  debian-binary  dpkg_1.18.24_amd64.deb
$ tar tJf data.tar.xz | head -n 15
./
./etc/
./etc/alternatives/
./etc/alternatives/README
./etc/cron.daily/
./etc/cron.daily/dpkg
./etc/dpkg/
./etc/dpkg/dpkg.cfg
./etc/dpkg/dpkg.cfg.d/
./etc/logrotate.d/
./etc/logrotate.d/dpkg
./sbin/
./sbin/start-stop-daemon
./usr/
./usr/bin/
$ tar tzf control.tar.gz
./
./conffiles
./postinst
./md5sums
./prerm
./control
./postrm
$ cat debian-binary
2.0
Jak możesz zobaczyć ar archiwum pakietów Debiana jest podzielona na trzy pliki:
  • debian-binary. This is a text file which simply indicates the version of the .deb file used (in 2017: version 2.0).
  • control.tar.gz. To archiwum zawiera wszystkie dostępne meta-informacje, takie jak nazwa i wersja pakietu. Niektóre z tych meta-informacji pozwalają narzędziom zarządzającym pakietami na określenie, czy możliwe jest jego zainstalowanie lub odinstalowanie, na przykład zgodnie z listą pakietów znajdujących się na maszynie.
  • data.tar.xz. This archive contains all of the files to be extracted from the package; this is where the executable files, documentation, etc., are all stored. Some packages may use other compression formats, in which case the file will be named differently (data.tar.bz2 for bzip2, data.tar.gz for gzip).