Product SiteDocumentation Site

Kapittel 5. Pakkesystem: Verktøy og grunnleggende prinsipper

5.1. Binær pakkestruktur
5.2. Meta pakkeinformasjon
5.2.1. Bekrivelse; kontroll-filen
5.2.2. Oppsettsskript
5.2.3. Checksums, Liste med konfiguasjonsfiler
5.3. Kildepakkens struktur
5.3.1. Format
5.3.2. Bruk i Debian
5.4. Behandle pakker med dpkg
5.4.1. Å installere pakker
5.4.2. Fjerning av pakke
5.4.3. Spørre databasen til dpkg, og inspisere .deb-filer
5.4.4. dpkgs loggfil
5.4.5. Støtte for multiarkitektur
5.5. Sameksistens med andre pakkesystemer
Som Debian-systemadministrator vil du rutinemessig håndtere .deb-pakker, siden de inneholder konsistente funksjonelle enheter (programmer, dokumentasjon, etc.), som gjør installasjon og vedlikehold mulig. Det er derfor en god idé å vite hva de er, og hvordan du bruker dem.
Dette kapitlet beskriver strukturen og innholdet av «binære»- og «kilde»-pakker. De første er .deb-filer, som kan brukes direkte av dpkg, mens sistnevnte inneholder kildekoden, så vel som instruksjoner for å bygge binære pakker.

5.1. Binær pakkestruktur

The Debian package format is designed so that its content may be extracted on any Unix system that has the classic commands ar, tar, and xz (sometimes gzip or bzip2). This seemingly trivial property is important for portability and disaster recovery.
Imagine, for example, that you mistakenly deleted the dpkg program, and that you could thus no longer install Debian packages. dpkg being a Debian package itself, it would seem your system would be done for... Fortunately, you know the format of a package and can therefore download the .deb file of the dpkg package and install it manually (see sidebar VERKTØY dpkg, APT, og ar). If by some misfortune one or more of the programs ar, tar or gzip/xz/bzip2 have disappeared, you will only need to copy the missing program from another system (since each of these operates in a completely autonomous manner, without dependencies, a simple copy will suffice). If your system suffered some even more outrageous fortune, and even these don't work (maybe the deepest system libraries are missing?), you should try the static version of busybox (provided in the busybox-static package), which is even more self-contained, and provides subcommands such as busybox ar, busybox tar and busybox xz.
Kast et blikk på innholdet i en .deb-fil:
$ ar t dpkg_1.18.24_amd64.deb
debian-binary
control.tar.gz
data.tar.xz
$ ar x dpkg_1.18.24_amd64.deb
$ ls
control.tar.gz  data.tar.xz  debian-binary  dpkg_1.18.24_amd64.deb
$ tar tJf data.tar.xz | head -n 15
./
./etc/
./etc/alternatives/
./etc/alternatives/README
./etc/cron.daily/
./etc/cron.daily/dpkg
./etc/dpkg/
./etc/dpkg/dpkg.cfg
./etc/dpkg/dpkg.cfg.d/
./etc/logrotate.d/
./etc/logrotate.d/dpkg
./sbin/
./sbin/start-stop-daemon
./usr/
./usr/bin/
$ tar tzf control.tar.gz
./
./conffiles
./postinst
./md5sums
./prerm
./control
./postrm
$ cat debian-binary
2.0
Som du kan se, ar-arkivet i en Debian-pakke omfattes av tre filer:
  • debian-binary. This is a text file which simply indicates the version of the .deb file used (in 2017: version 2.0).
  • control.tar.gz. Denne arkivfilen inneholder all tilgjengelig meta-informasjon, som navn og pakkens versjon. Noe av denne meta-informasjonen tillater pakkehåndteringsverktøyene å fastslå om det er mulig å installere eller avinstallere den, for eksempel ut fra listen over pakker som allerede er på maskinen.
  • data.tar.xz. This archive contains all of the files to be extracted from the package; this is where the executable files, documentation, etc., are all stored. Some packages may use other compression formats, in which case the file will be named differently (data.tar.bz2 for bzip2, data.tar.gz for gzip).